Reklama

Dbajmy o kominy! Pamiętajmy o przeglądach kominiarskich

Trwa sezon grzewczy, należy więc dbać o system grzewczo-kominowy w czasie okresu zimowego, tak aby nie spotkać się z niechcianą awarią. Jak zatem zadbać o naszą instalację grzewczo-kominową w okresie jej intensywnej pracy?
Dbajmy o kominy! Pamiętajmy o przeglądach kominiarskich

Nie próbujmy samemu oceniać przydatności instalacji do użytkowania. Tu nie ma żartów. Za takie praktyki możemy zapłacić ogromną cenę. Niesprawne urządzenie grzewcze, wadliwy komin, brak sprawnej wentylacji mogą być przyczyną tragedii.

>>> Czytaj więcej: Jak powinien wyglądać przegląd kominiarski?

Jak zadbać o kominy?

  • Coroczną okresową kontrolę przewodów kominowych zleć uprawnionemu Mistrzowi Kominiarskiemu. Pamiętaj, aby do tego obowiązku podchodzić poważnie, bo jest on naprawdę konieczny. Zadbaj o to, aby twój dom był „zdrowy” i upewnij się, że wszystko jest sprawne. Wykryte nieprawidłowości pozwolą uniknąć zagrożenia dla życia Twojego i Twojej rodziny, utraty zdrowia oraz szkód mogących wpłynąć na stan i wartość nieruchomości.    
  • Czyszczenie kominów zamawiaj odpowiednio często. Kominy, bez względu na ich przeznaczenie, ulegają zabrudzeniu. Chcąc zadbać o swoje bezpieczeństwo, prawidłowość procesu palenia i właściwe działanie wentylacji, zaproś kominiarza co najmniej:

- raz na kwartał, w przypadku użytkowania urządzeń grzewczych zasilanych opałem stałym;

- raz na pół roku, gdy Twoje urządzenia grzewcze zasila gaz ziemny lub paliwo ciekłe;

- raz w roku poddaj czyszczeniu przewody wentylacyjne, usunięcie zalegających nieczystości pozwoli prawidłowo działać wentylacji.

W przypadku, gdy palisz drewnem, węglem czy też koksem czysty komin gwarantuje sprawny proces spalania. Przekłada się to na zmniejszenie ilości spalanego paliwa, a co za tym idzie ‒ niższe koszty ogrzewania.  

 

Pamiętaj, aby w trakcie użytkowania źródła ciepła:

  • palić wyłącznie sezonowanym drewnem liściastym o wilgotności nie większej niż 20%. Pozwoli to zapewnić odpowiedni proces palenia, zminimalizuje osadzanie się sadzy oraz zapewni powstawanie odpowiedniego rodzaju sadzy, łatwego do usunięcia przez kominiarza.
  • zapewnić właściwy dopływ powietrza dla bezpiecznego procesu palenia. Jednym ze składników procesu spalania jest tlen, dlatego zapewnij odpowiedni jego dostęp do pomieszczenia z urządzeniem grzewczym.
  • dbać o czyste i odpowiednie kratki wentylacyjne będące gwarantem dobrej wentylacji. Nie zaklejaj ich! Dbaj, aby były czyste i pozbawione osadzającego się kurzu.
  • zapewnić nawiewniki okienne będące receptą na jakość powietrza w mieszkaniu. Wentylacja grawitacyjna nie usunie powietrza, jeśli nie zapewnimy jego uzupełnienia. Zainstaluj zatem nawiewniki okienne i ciesz się czystym powietrzem w mieszkaniu.

 

Tylko czyste kominy gwarantują sprawne działanie urządzeń grzewczych i wentylacji. Dodatkowo zanieczyszczony komin to zwiększona emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Zatem dbając o komin, dbasz o środowisko. Regularna konserwacja przewodów kominowych pozwala ograniczyć emisję szkodliwych dla człowieka pyłów PM 10 i PM 2,5 oraz trujących benzoapirenów. Brak regularnych czyszczeń przewodów kominowych może być przyczyną zapłonu sadzy (to realne zagrożenie pożarem domu).

 

Czyszczenie komina według przepisów prawa

Jednym z najważniejszych obowiązków użytkownika urządzeń ogniowych jest obowiązek czyszczenia kominów. W przypadku przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym okresowego czyszczenia należy dokonywać co najmniej cztery razy w roku. Natomiast w przypadku urządzeń opalanych gazem co najmniej dwa razy w roku. Większa częstotliwość, raz w miesiącu, wymagana jest w przypadku lokali gastronomicznych i zakładów zbiorowego żywienia. Pamiętajmy, że wiele firm ubezpieczeniowych wypłatę ewentualnego odszkodowania uzależnia od posiadanych dokumentów potwierdzających regularne przeglądy i czyszczenie komina. Co więcej do czyszczenia komina warto zaprosić doświadczonego kominiarza. Nie tylko wyczyści on komin, ale też dzięki nowoczesnym przyrządom w jakie jest wyposażony oceni stan techniczny przewodów dymowych i wentylacyjnych.

 

Wykwalifikowanych kominiarzy znajdziesz na stronie www.izbakominiarzy.pl.

 


Oceń

Reklama
Reklama ADS4media - platforma content marketingowa dla wydawców i reklamodawców