Reklama

Apel 41 organizacji w sprawie zwrotu VAT za materiały budowlane

41 organizacji pracodawców i związkowców, w tym Konfederacja Lewiatan, zwróciło się z apelem do premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. Apel podpisały też organizacje z branży kominkowej: Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece", Stowarzyszenie Kominy Polskie, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy i Krajowa Izba Kominiarzy.
Apel 41 organizacji w sprawie zwrotu VAT za materiały budowlane

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na potrzebę podjęcia szybkich działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku budowlanym. Jest ona szczególnie istotna w kontekście polityki mieszkaniowej. Dostępne dane jednoznacznie wskazują na spadek aktywności inwestycyjnej w mieszkalnictwie, co ma bezpośredni wpływ na kondycję całego sektora budowlanego.

Według GUS w 2023 r. wydano 241 tys. pozwoleń na budowę mieszkań i jest to o 57 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – tj. spadek o 19%. Liczba nowych mieszkań, których budowę rozpoczęto również jest mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 189 tys. (o 11 tys. mniej niż w 2022 r.) – co stanowi spadek o 6%. Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ubiegłym roku wyniosła 220 tys. – mniej o prawie 8% niż w roku 2022

W 2023 r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę niespełna 70 tys. domów jednorodzinnych, co przełożyło się na mniej niż 2 domy na 1000 mieszkańców. Jest to wynik o 34% gorszy niż w rekordowym 2021 r. 

Aby szybko zwiększyć liczbę dostępnych pod względem kosztowym mieszkań i jednocześnie poprawić warunki życia Polaków konieczne jest wsparcie remontów istniejących zasobów budowlanych, budownictwa indywidualnego oraz przywracanie do użytkowania pustostanów  (wg. danych GUS z 2021 roku w Polsce jest 1,86 mln pustych lokali i domów).

W celu pobudzenia nakładów na remonty oraz budowy domów i mieszkań, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań trwale stymulujących ten proces. W szczególności efekt ten można osiągnąć wprowadzając zachęty podatkowe dla obywateli (osób fizycznych) umożliwiające odzyskanie części środków poniesionych na remont lub budowę własnego mieszkania. 

Prostym, skutecznym i sprawiedliwym społecznie mechanizmem byłby zwrot części podatku VAT zawartego w cenie wyrobów budowlanych przeznaczonych na budowę lub remont własnego domu bądź mieszkania.

Sytuacja w mieszkalnictwie i budownictwie mieszkaniowym jest bardzo trudna. Apel podpisała większość organizacji branżowych reprezentujących środowisko budowlane. 

Konfederacja Lewiatan 


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama