Konferencja Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

27 września 2023 r. Polska Izba Ekologii organizuje Konferencję hybrydową nt. Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, która odbędzie się w Hotelu Courtyard City Center by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).
Konferencja Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Celem konferencji jest pokazanie aktualnych problemów na rynku energii. Przedstawione zostaną również propozycje rozwiązań praktycznych. Działania na rzecz efektywności energetycznej i energooszczędności są szczególnie ważne w bieżącym stanie gospodarki. Konferencja skierowana jest do: samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu WYDARZENIA

 

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji. 

W związku z wydarzeniami epidemicznymi i militarnymi trwają obecnie prace konsultacyjne nad aktualizacją PEP 2040, co również zostanie na konferencji odnotowane. W szczegółowym programie Konferencji zaakcentowano trzeci (ekologiczny) filar – dobrą jakość powietrza i realizację projektu Czyste Powietrze, a także zagadnienia praktyczne z ukierunkowaniem na mieszkalnictwo i gospodarkę komunalną.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie Polskiej Izby Ekologii

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres: [email protected] (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny). Ilość miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa należy zgłosić do 25 września br.

Partnerem konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama