Reklama

Kominek na drewno w Mazowieckim - poznaj zapisy uchwały antysmogowej

Jakie wymagania musi spełnić kominek na drewno w województwie mazowieckim? Określa to Program Ochrony Powietrza dla tego województwa i zapisy uchwał antysmogowych, które określają jakiego kominka na drewno można używać i kiedy jeśli jesteśmy mieszkańcami Warszawy, Radomia, Ostrołęki, Siedlec albo innej miejscowości w województwie mazowieckim.
Kominek na drewno w Mazowieckim - poznaj zapisy uchwały antysmogowej
Kominek na drewno trójstronna wizja ognia

Autor: Hajduk

Zarówno posiadacze kominków z jak i ich użytkownicy powinni znać zapisy uchwał antysmogowych obowiązujących w województwie w którym mieszkają. Jakie wymagania powinien spełniać kominek lub piec na drewno zainstalowany na terenie województwa mazowieckiego? Poniżej przedstawiamy przepisy. 

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale: ABC kominka

Kominek zgodny z uchwałą antysmogową w województwie mazowieckim

W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1, 2 i 3 Zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych). Nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii

Od 1 stycznia 2023 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (czyli kominków i pieców) spełniających wymogi ekoprojektu lub takich, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185

Od 1 stycznia 2023 w nowo budowanych budynkach, które mają dostęp do sieci ciepłowniczej obowiązuje zakaz eksploatacji, urządzeń grzewczych na paliwo stałe

Ponadto od dwóch lat w części województwa mazowieckiego wprowadzany jest zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej "gdy nie jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii" (wskazany w Tabeli 5, strona 792 mazowieckiego Programu Ochrony Powietrza), która określa działania podejmowane w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i/lub docelowego dla benzo(a)pirenu. W roku 2021 zakaz ten został wprowadzony od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r na terenie: miasta Warszawa (dzielnice: Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów, Ursus); miast: Radom, Ostrołęka, Siedlce oraz powiatów: piaseczyński, legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski; warszawski zachodni; siedlecki. W roku 2022 zakaz ten został wprowadzony od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r na terenie miast: Radom, Siedlce oraz powiatów: legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski, warszawski zachodni, siedlecki, sierpecki.Źródła:

  • UCHWAŁA NR 115/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
  • UCHWAŁA NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Opracowanie: Wojciech Perek, Drewno Pozytywna Energia


Podziel się
Oceń

Reklama