Reklama

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE – poznajmy się bliżej

Rozmowa z dr inż. Adamem Noconiem, Prezesem Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, która zrzesza w swoich szeregach zrzeszamy producentów nowoczesnych kotłów pelletowych, producentów pelletu drzewnego, kominków, pomp ciepła a także hurtownie instalacyjne i instalatorów.
Izba Gospodarcza Urządzeń OZE – poznajmy się bliżej
Izba Gospodarcza Urządzeń OZE – poznajmy się bliżej

Rozmowa z dr inż. Adamem Noconiem, Prezesem Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, która zrzesza w swoich szeregach zrzeszamy producentów nowoczesnych kotłów pelletowych, producentów pelletu drzewnego, kominków, pomp ciepła a także hurtownie instalacyjne i instalatorów.  

Więcej ciekawych artykułów o kotłach na drewno i pellet znajdziesz w dziale Ogrzewanie domu drewnem i pelletami

Redakcja „Świat Kominków”: Panie Prezesie, reprezentuje Pan Izbę Gospodarczą Urządzeń OZE, dla naszych czytelników jest to nowa organizacja. Proszę o przybliżenie jej działalności.

Adam Nocoń: Istotnie jako Izba Gospodarcza Urządzeń OZE zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym oficjalnie funkcjonujemy od 18 sierpnia 2022 roku, jednak w rzeczywistości funkcjonujemy od kwietnia 2020 roku a w sierpniu mieliśmy do czynienia ze zmianą formy organizacyjnej. W swoich szeregach zrzeszamy zarówno producentów nowoczesnych kotłów pelletowych, producentów pelletu drzewnego, kominków, pomp ciepła a także hurtownie instalacyjne i instalatorów. Naszym nadrzędnym celem jest propagowanie krajowych i ekologicznych produktów wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Dlaczego w takim razie zmiana formy prawnej? 

A.N.: Działając w strukturach Stowarzyszenia Polskich Producentów Urządzeń OZE jednoznacznie byliśmy utożsamiani z organizacją reprezentującą producentów kotłów pelletowych, jednak nasze ambicje były zdecydowanie większe. Nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, producentami pelletu oraz kominków uświadomiło nam, że konieczna jest integracja szerszej grupy przedsiębiorstw i instytucji aktywnie zainteresowanych propagowaniem odnawialnych źródeł energii. Jako Izba mamy realny wpływ nie tylko na wzrost świadomości społeczeństwa, ale również na nowe akty prawne ustalane na poziomie lokalnym, samorządowym i ogólnokrajowym. Chcemy aktywnie kształtować przyszłość branży energetycznej w naszym kraju.

Odnoszę wrażenie, że większość firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej to producenci nowoczesnych kotłów pelletowych. Niestety obecnie kotły nie cieszą się przychylnością konsumentów. Proszę o komentarz.

A.N.: Producenci kotłów pelletowych przez ostatnie kilka lat wykonali ogromną pracę uświadamiającą opinii publicznej znaczącą rolę tych urządzeń w naszej gospodarce energetycznej. Jako Stowarzyszenie udało nam się zwrócić uwagę samorządów na pozytywny wpływ tych urządzeń w bilansie emisyjnym naszego kraju, co zaowocowało dodatkowymi dofinansowaniami w programie „Czyste Powietrze”. Nieustannie podkreślamy ekologiczne znaczenie biopaliw, wygodę eksploatacji urządzeń i opłacalność ich wykorzystania. W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania urządzeniami OZE. Obecną sytuację związaną ze znacznym wzrostem cen i problemów z dostępnością paliw oceniamy jako przejściową, a zmniejszenie zainteresowania jako sytuację incydentalną. W chwili obecnej coraz częstsze informacje dotyczące możliwości ograniczenia w dostawach prądu i gazu powodują ponowny wzrost zainteresowania kotłami i kominkami. Należy mieć świadomość, że jedynie zrównoważony rozwój wszystkich źródeł ciepła zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Kotły pelletowe należą do najbardziej niezależnych urządzeń grzewczych pod kątem dostępności paliwa. Jestem przekonany, że po tym sezonie grzewczym nastąpi gwałtowny powrót do tych urządzeń.

Nasza rozmowa zeszła na temat kotłów pelletowych. Czy w takim razie jako Izba wspieracie tylko ten obszar urządzeń OZE?

A.N.: Absolutnie nie. Jako Izba Gospodarcza dbamy o interesy producentów wszystkich urządzeń OZE a przede wszystkim konsumentów. Nie umniejszamy znaczenia pomp ciepła. Wybór urządzenia grzewczego powinien uwzględniać nie tylko chwilową modę, lecz także powinien opierać się na wnikliwej analizie dotyczącej eksploatacji danego urządzenia w kilkunastoletniej perspektywie czasu. W naszym kraju większość urządzeń grzewczych jest instalowanych w już istniejących budynkach, które nie posiadają wysokich parametrów izolacyjnych. W takiej sytuacji kotły pelletowe stanowią optymalne rozwiązanie, które po ustabilizowaniu się dostępności pelletu – z czym mamy już do czynienia, ze względu na działania Lasów Państwowych – stanowić będą najbardziej ekonomiczne i ekologiczne źródło ogrzewania. W zakresie pozostałych budynków, w których zainstalowane zostały kotły gazowe, rozwiązaniem ekonomicznym wpływającym na wzrost bezpieczeństwa energetycznego są kominki.

Obserwując naszych zachodnich sąsiadów większość z nas ma wrażenie, że odnawialne źródła energii są w ich przypadku dużo bardziej promowane niż w przypadku naszego programu „Czyste Powietrze”. Jakie jest stanowisko Izby w tym względzie?

A.N.: Jeszcze jako Stowarzyszenie wielokrotnie postulowaliśmy o ograniczenie priorytetu gazu ziemnego na rzecz źródeł grzewczych opalanych biomasą, która jest w całej UE uznawana za źródło odnawialnej energii, promowana i powszechnie stosowana w ogrzewnictwie indywidualnym w kotłach i kominkach. Na początku października dostaliśmy zapewnienie w piśmie od Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że w aktualizacji programu „Czyste Powietrze”, która ma wejść jesienią tego roku, zostanie dopuszczona możliwość montażu kotła na pellet, gdy budynek podłączony jest do gazu (do tej pory program wykluczał taką możliwość). W tym samym piśmie mowa jest też o podniesieniu maksymalnych kwot dotacji na pompy ciepła i kotły na pellet o podwyższonym standardzie. 

Czy chciałby Pan jeszcze coś przekazać naszym czytelnikom?

A.N.: Korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkie firmy, instytucje oraz jednostki naukowe do obserwacji naszych działań oraz do aktywnego w nich uczestnictwa poprzez wsparcie naszych szeregów. Każdy nowy członek jest dla nas niezwykle ważny, a jego głos z pewnością zostanie wysłuchany.


Oceń

Reklama
Reklama