Reklama

Kominek jest eko - wyniki badań emisji

Nowoczesne kominki z Ekoprojektem to ekologiczne i ekonomiczne urządzenia, których używanie ma znikomy wpływ na środowisko. Potwierdzają to wyniki badań emisji wkładu kominkowego w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Jest to kolejne badanie w Polsce, które potwierdza, że kominki z Ekoprojektem charakteryzują się minimalną emisją zanieczyszczeń, nieistotną dla zdrowia oraz klimatu.
Kominek jest eko - wyniki badań emisji
Kominek na drewno z trójstronnym przeszkleniem marki Hajduk

Badanie zostało przeprowadzone przez ICHPW- najważniejszy Instytut w kraju, którego prace badawcze mają główny wpływ na ustalanie norm związanych z ochroną powietrza. 

Badanie zostało przeprowadzone na wkładzie kominkowym Volcano 1VT v22 marki Hajduk, które magazyn "Świat Kominków" nagrodził Zielonym Płomieniem w roku 2022. Wkład Volcano to też zwycięzca konkursu TOPTEN-HACKS 2021. 

Według badań emisja zanieczyszczeń podczas eksploatacji kominka w warunkach rzeczywistych ze spalania drewna sezonowanego oraz o podwyższonej wilgotności (nieprawidłowego) mieszczą się w wartościach kryterialnych Ekoprojektu.

Emisje  węglowodorów (WWA) i w tym wybitnie szkodliwego benzo(a)pirenu są na poziomie nawet 1000-krotnie niższym, niż można znaleźć w źródłach literaturowych, więc jednoznacznie można stwierdzić, że mają nieistotny wpływ na środowisko, czy oddziaływanie na zdrowie człowieka.

Zaawansowane konstrukcje miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających kryteria Ekoprojektu ograniczają wpływ jakości spalanego paliwa (w tym jego wilgotności) na emisję zanieczyszczeń i wpisują się w trend urządzeń OZE minimalizujących negatywne oddziaływanie na jakość powietrza. Ponadto rekomenduje się ich stosowanie szczególnie w miejscach narażonych na pojawianie się tzw. epizodów smogowych.

Przyjmowane rozwiązania prawne, w tym miejscowe uchwały antysmogowe, winny w sposób zdecydowany rozróżniać nowoczesne, niskoemisyjne urządzenia grzewcze OZE, zgodne z Ekoprojektem od prawdziwych zagrożeń dla jakości powietrza, tj. źródeł przestarzałych, niespełniających jakichkolwiek wymogów – szkodliwych kopciuchów.

 

 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla PODSUMOWUJE badanie następująco:
 
Podsumowując wyniki otrzymane w ramach pracy można jednoznacznie stwierdzić, że badany miejscowy ogrzewacz pomieszczenia jest urządzeniem charakteryzującym się konstrukcją umożliwiającą eksploatację kominka z emisją zanieczyszczeń na poziomie kryterialnym tzw. "ekoprojektu" oraz emisją WWA, w tym wybitnie szkodliwego benzo(a)pirenu, na poziomie nawet 1000-krotnie niższym, niż można znaleźć w źródłach literaturowych. Dodatkowo urządzenie to ogranicza wpływ jakości spalanego paliwa (w tym jego wilgotności) na emisję zanieczyszczeń. Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń testowany w ramach pracy wpisuje się więc w trend rozwojowy urządzeń OZE minimalizujących negatywne oddziaływanie na jakość powietrza i wręcz rekomenduje się jego stosowanie, szczególnie w miejscach narażonych na pojawienie się tzw. epizodów smogowych.   
 Pełne sprawozdanie z badań do pobrania pod tekstem. 

 

Zobacz też dlaczego nowoczesne kominki nie dymią!


Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama