8 Międzynarodowa konferencja "Odnawialnych Źródeł Energii" - maj 2023, Arłamów

W dniach 22-24 maja 2023 w Hotelu Arłamów odbędzie się 8 Międzynarodowa Naukowo Biznesowa Konferencja “Odnawialnych Źródeł Energii”. Celem konferencji jest integracja sfer naukowych i praktyków biznesu, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z zakresem tematycznym konferencji, a także wskazanie możliwości do dalszego rozwoju środowisk związanych z OZE.
8 Międzynarodowa konferencja "Odnawialnych Źródeł Energii" - maj 2023, Arłamów

Konferencja skoncentruje się na najnowszych osiągnięciach i innowacjach w dziedzinie energii odnawialnej, mając na celu zbadanie zrównoważonych rozwiązań na rzecz lepszej przyszłości. To nadzwyczajne wydarzenie będzie okazją do spotkań i nawiązania kontaktów z wybitnymi naukowcami, ekspertami i decydentami światowego formatu. Wśród prelegentów znajdą się wybitni eksperci z kraju i zagranicy, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Konferencja dotyczyć będzie też wyzwań w sektorze energii odnawialnej. To właśnie podczas takich wydarzeń konkretyzuje się przyszłość energii odnawialnej.

Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli środowiska nauki, biznesmenów, przedstawicieli przemysłu oraz studentów i doktorantów zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie OZE. Obecne będą też osoby zainteresowane tą tematyką oraz przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych.

Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające niżej wymienionym obszarom:

 • Energia solarna
 • Energia geotermalna
 • Biomasa i paliwa biomasowe
 • Pompy ciepła
 • Energia wiatru
 • Ogniwa paliwowe
 • Spalania, współspalanie i kogeneracja w układach OZE
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów OZE
 • Zaawansowane technologie magazynowania energii
 • Gospodarka odpadami i ciepłem
 • Polityka i ekonomia OZE

Szczegółowa agenda wydarzenia będzie znana niedługo. W programie poza wystąpieniami prelegentów, firm, prezentacjami naukowymi znajdą się także panele dyskusyjne, zajęcia integracyjne oraz uroczysta kolacja. Dodatkowo w ostatnim dniu konferencji odbędzie się też Walne zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (IGUOZE), który jest zarówno jednym z organizatorów jak i sponsorem wydarzenia. Dodatkowo chętni uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania 24 maja elektrociepłowni.

Organizatorami wydarzenia są:

 • WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
 • KATEDRA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH, WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
 • INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
 • IZBA GOSPODARCZA URZĄDZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • KATEDRA TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH, UNIWERSYTET W ŻYLINIE, SŁOWACJA
 • POLISKIJ NARODOWY UNIWERSYTET W ŻYTOMIERZU, UKRAINA
 • PODOLSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET ROLNICZO-TECHNICZNY, KAMIENIEC PODOLSKI, UKRAINA
 • POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII ROLNICZEJ
 • MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ROLNICTWA I INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW SEKCJA IV: ENERGIA W ROLNICTWIE

 

Konferencja objęta została honorowym patronatem MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA oraz IZBY GOSPODARCZEJ URZĄDZEŃ
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, a patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn "Świat Kominków".

Szczegółowe informacje odnośnie kosztów uczestnictwa i dostępnych pakietów znajdują się na stronie konferencji. Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji ze względu na niższe koszty uczestnictwa. Szczegółowe informacje  oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie konferencji: 

.

 


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama