Reklama

Otwarcie Centrum Zduńskiego w odrestaurowanej Kaflarni w Zdunach

W dniu 1 października 2022r. o godz. 15:00 nastąpi otwarcie Starej Kaflarni w Zdunach - w tym siedziby Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece. Kaflarnia będzie sercem stowarzyszenia, w którym odbywać będą się spotkania, szkolenia i inne zaplanowane działania. Kaflarnia bardzo się zmieniła. Wszystko jest wyremontowane, doszły nowe obiekty. Otwarcie dedykowane jest dla wszystkich członków stowarzyszenia i mieszkańcom Zdun i Gminy Zduny, którzy w tym dniu będą mogli zwiedzić obiekt. Przewidziane są także różne atrakcje.
Otwarcie Centrum Zduńskiego w odrestaurowanej  Kaflarni w Zdunach
Otwarcie Starej Kaflarni w Zdunach

W dniu 1 października 2022r. o godz. 15:00 nastąpi otwarcie  Starej Kaflarni w Zdunach - w tym siedziby Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece. Kaflarnia będzie sercem stowarzyszenia, w którym odbywać będą się spotkania, szkolenia i inne zaplanowane działania. Kaflarnia bardzo się zmieniła. Wszystko jest wyremontowane, doszły nowe obiekty. Otwarcie dedykowane jest dla wszystkich członków stowarzyszenia i mieszkańcom Zdun i Gminy Zduny, którzy w tym dniu będą mogli zwiedzić obiekt. Przewidziane są także różne atrakcje.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu KOMINKI.ORG

Gmina Zduny otrzymała 7 161 692,91 zł na rewitalizację terenów po najstarszej w Polsce kaflarni. Po pożarze obiekt opustoszał i niszczał. Istniało zagrożenie, że w centrum urokliwego miasta wkrótce będzie stać strasząca swoim widokiem rudera. Dzięki dotacji obiekt został przejęty przez Gminę od prywatnego właściciela, a następnie przebudowany i zostały nadane mu nowe funkcje. Z całą pewnością stanie się wizytówką miasta. Kompleksowi budynków kaflarni Zduny zostały nadane nowe funkcje umożliwiające ich dalszą eksploatację dla celów kultury, edukacji i turystyki. Także jako ośrodka lokalnej tradycji przemysłu i rzemiosła przyjazny odbiorcom, w tym osobom z niepełnosprawnością, wyposażony w nowoczesne urządzenia, a także w instalację fotowoltaiczną. W ramach przebudowy powstały pomieszczenia dla zdunowskich organizacji pozarządowych, konferencyjne, mieszkalne, wystawiennicze, muzealno-edukacyjne, gastronomiczne. Ponadto powstała sala amfiteatralna do spotkań i warsztatów teatralnych i muszla koncertowa. Wartość całkowita dofinansowania to 7 161 692,91 zł z czego 5 560 040,84 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki z Budżetu Państwa w wysokości 741 338,78 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 860 313,29 zł. W pomieszczeniach zrewitalizowanej Kaflarni mieści się także Kino Społecznościowe, na wyposażenie którego Gmina Zduny pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 123 268,70 zł.

Otwarcie Starej Kaflarni w Zdunach

 

 


Oceń

Reklama
Reklama