Reklama

Jak obniżyć emisję pyłów z domowych palenisk?

Domowe kominki są bardzo popularne w całej Europie z powodu stwarzanego przez nie komfortu cieplnego. Kominki wnoszą też istotny wkład w redukcję emisji CO2, bo zastępują paliwa kopalne.
Jak obniżyć emisję pyłów z domowych palenisk?
Jak obniżyć emisję pyłów z domowych palenisk?

Niestety, spalające drewno kominki są również przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji w związku z jakością powietrza. Szczególnie krytykowana jest ich emisja pyłów PM w związku z wymaganiami Unii Europejskiej ustalającej parametry emisji PM 10, PM 2,5 i ozonu. Jeśli jakość powietrza jest zbyt niska, UE zarządza działania. Niestety, inne źródła zanieczyszczeń, takie jak transport czy przemysł, są często tolerowane ze względów politycznych, więc cała uwaga krytyki skupia się zwykle na domowych paleniskach.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej KOMINKI.ORG.

VEUKO jest zaangażowane w informowanie o faktycznym poziomie emisji z domowych palenisk. Przykładowo, w publicznej dyskusji podaje się, że emisja pyłów PM wciąż rośnie, więc muszą być podejmowane odpowiednie działania. Jednak nie jest to prawdą, ponieważ pomiędzy rokiem 2000 a 2014 emisja PM 2,5 zmniejszyła się w Europie o 28%. 

Od 1 stycznia 2018 roku zaczęła obowiązywać dyrektywa UE 1186/2015 dotycząca oznakowania energetycznego kominków domowych.

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie dyrektywa UE 1185/2015 ustalająca minimalne wymagania dla ogrzewaczy miejscowych na paliwa stałe i minimalną efektywność tych urządzeń wprowadzanych na rynek (zwana Ekoprojektem).

SPOSOBY OBNIŻENIA EMISJI PM

Przepisy ustalające wymagania obniżające emisję PM z domowych kominków zwykle dotyczą nowych, wprowadzanych na rynek urządzeń. Z punktu widzenia VEUKO nie spowoduje to korzystnych zmian, bo nie obejmuje urządzeń już funkcjonujących. Proces wymiany starych palenisk w Europie jest wciąż niski i nie przekracza w procentach wartości jednocyfrowych. Oznacza to, że trzeba ponad 25 lat, by dokonać całkowitej zmiany. To stanowczo zbyt długo, więc należy również podejmować działania, by ograniczyć emisję już istniejących palenisk.

5 NAJWAŻNIEJSZYCH KROKÓW DO EFEKTYWNEGO OBNIŻENIA EMISJI PM Z DOMOWYCH KOMINKÓW

1. WŁAŚCIWE ROZPALANIE

 Używanie czystego, suchego drewna, o wilgotności poniżej 20% ,odpowiednio ułożonego w palenisku. Użytkownik kominka powinien być o tym informowany w czytelny i prosty sposób.

2. DOBRY STAN TECHNICZNY PALENISKA DZIĘKI REGULARNEJ OBSŁUDZE

Kominki domowe powinny być regularnie serwisowane przez specjalistę. Palenisko powinno być czyszczone, uszczelnienia wymieniane, jeśli to konieczne. Tylko sprawne technicznie palenisko gwarantuje odpowiednie spalanie. Należy podejmować akcje popularyzujące serwisowanie palenisk.

3.WYMIANA NAJSTARSZYCH INSTALACJI O NAJGORSZYCH PARAMETRACH

Niewielka grupa palenisk odpowiada za znaczny procent szkodliwej emisji. Należy podejmować akcje zmierzające do wymiany instalacji o najgorszych parametrach (jest to ok. 20-25% urządzeń) na nowoczesne paleniska.

4. MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE ISTNIEJĄCYCH PRZEPISÓW

Należy obserwować zgodność nowych urządzeń z dyrektywą UE 1185/2015. Ze względu na dużą ilość istniejących palenisk i niski procent ich wymienialności, należy starać się, by dzięki regularnemu serwisowaniu oraz odpowiedniej obsłudze większość z nich pracowała jak najbliżej optymalnego poziomu.

5. W SPECJALNYCH SYTUACJACH NALEŻY INSTALOWAĆ FILTRY PM

Są na rynku dostępne filtry cząstek stałych, które mogą być stosowane na terenach szczególnie dotkniętych niską jakością powietrza. Zwykle mogą być one stosowane nie tylko w nowych instalacjach, ale też mogą być wykorzystywane do modernizacji.

Przygotował Witold Hawajski

Źródło: VEUKO


Oceń

Reklama
Reklama