Reklama

Aktualizacja POP dla województwa mazowieckiego - weź udział w konsultacjach

Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego czyli dokument określający ramy dla tzw. uchwał antysmogowych będzie ponownie aktualizowany. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne do mazowieckiego POP w którym mogą wziąć udział nie tylko mieszkańcy Warszawy i innych miejscowości w województwie stołecznym, ale też wszyscy obywatele Polski. Niestety projekt zmian POP dla województwa mazowieckiego powiela wielokrotnie spotykany błąd jakim jest: ograniczenie eksploatacji kominków, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe spełniających wymagania Ekoprojektu w tzw. dni smogowe. Warto dlatego wziąć udział w konsultacjach społecznych i wypowiedzieć się przeciw takim zapisom i dyskryminacji drewna - odnawialnego źródła energii.
Aktualizacja POP dla województwa mazowieckiego - weź udział w konsultacjach
Kominek modułowy trójstronny betonowy Brunner

Programy Ochrony Powietrza to lokalne przepisy, które obowiązkowo tworzą sejmiki wojewódzkie na podstawie delegacji jaką daje Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.  Programy Ochrony Powietrza są szczególnie ważne, gdyż są to lokalne uchwały, które w większości województw wprowadzają zakazy używania kominków w tzw. dni smogowe. Konsultacje społeczne to niepowtarzalna okazja, żeby takie niekorzystne przepisy zmienić bez długiej, kosztownej i niepewnej drogi sądowej.

Więcej artykułów na temat kominków na drewno i ekologii znajdziesz w dziale EKOLOGIA I KOMINKI

 Uwagi w konsultacjach programu ochrony powietrza woj. mazowieckiego:

  • Zakaz używania kominków w tzw. dni smogowe nie może dotyczyć kominków spełniających wymogi ekoprojektu. Urządzenia te powinny być w POP ujęte w pozytywnej grupie urządzeń docelowych, tak jak jest to w POP2023 dla woj. zachodniopomorskiego.
  • Postuluję usunięcie zakazów używania niskoemisyjnych urządzeń na odnawialne drewno nie spełniających wymagań ekoprojektu wymienionych w tabeli 24 (wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla POP): Kotły i ogrzewacze pomieszczeń oznaczone niemiecką normą BImSchV2, lub certyfikatami: Blue Angel, Nordic Swan, Flammerverte, o nominalnej mocy cieplnej ≤ 0,05 MW
  • Postuluję wprowadzenie, stosowanie i wyraźne rozgraniczenie w programie ochrony powietrza pojęć „biopaliwa stałe odnawialne” (np. drewno pellet, biomasa) i „paliwa stałe kopalne”. Taki podział obowiązuje w przepisach Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Postuluję uwzględnienie w programie ochrony powietrza miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i zastosowanie do nich odpowiednich zapisów. Chodzi o zapisy uniemożliwiające wprowadzanie ograniczeń eksploatacji takich urządzeń i zapisy umożliwiające stosowanie dotacji i wspieranie wymiany urządzeń starych na nowe miejscowe ogrzewacze spełniające wymogi ekoprojeku.
  • Postuluję rewizję programu ochrony powietrza pod kątem usunięcia zapisów promujących gaz, ogrzewanie gazem i rozbudowę sieci gazowej. Takie zapisy prowadzą wprost do promowania gazu, który jest paliwem kopalnym, kosztem drewna będącego odnawialnym i ekologicznym źródłem energii.
  • W celu znacznie szybszej redukcji smogu oraz bezkosztowego ograniczenia ubóstwa energetycznego postuluję wdrożenie „Uchwały o prawidłowym spalaniu” (https://www.facebook.com/UOPSpl) lub co najmniej wspierania edukacji o prawidłowym (bezdymnym) ogrzewaniu za pomocą paliw stałych.

Zgadzacie się z powyższymi postulatami? Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach głos można zabrać niezależnie od miejsca zamieszkania. Wyraźcie swoje poparcie dla nowoczesnych kominków na drewno, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. Weźcie udział w konsultacjach społecznych za pośrednictwem strony: www.takdlabiomasy.pl 


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama