Reklama

Przyszłość drewna jako paliwa odnawialnego jest pewna! - unijna dyrektywa w sprawie energii odnawialnej

Energia ze źródeł odnawialnych będzie siłą napędową przyszłości Europy i przyczyni się do zwiększenia naszej suwerenności energetycznej dzięki ograniczeniu importu paliw kopalnych. Rodzime odnawialne źródła energii są również jednymi z najtańszych źródeł energii na rynku a więcej energii ze źródeł odnawialnych oznacza docelowo tańsze i czystsze źródła energii dla obywateli i firm w UE. Drewno nadal będzie klasyfikowane jako odnawialne źródło energii.
Przyszłość drewna jako paliwa odnawialnego jest pewna! - unijna dyrektywa w sprawie energii odnawialnej
Unia Europejska podtrzymuje drewno to paliwo odnawialne

Parlament Europejski 30 marca 2023 zadecydował:

  • -42,5 % udział energii odnawialnej jako cel UE do roku 2030,
  • podtrzymana został kwalifikacja drewna jako odnawialnego źródła energii - zaostrzone kryteria kwalifikacji zrównoważonej biomasy.

Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, 2009/28/EC stanowi ramy prawne rozwoju energii odnawialnej we wszystkich sektorach gospodarki we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Unia Europejska jest w światowej czołówce w zakresie rozwoju i wdrażania technologii odnawialnych ale jej pozycja konkurencyjna na światowych rynkach energii odnawialnej może zostać jeszcze bardziej wzmocniona. 

Więcej artykułów na temat kominków na drewno i ekologii znajdziesz w dziale  EKOLOGIA I KOMINKI

Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym krajów Unii Europejskiej

Od wprowadzenia dyrektywy 2009/28/EC w roku 2009 udział odnawialnej energii w całkowitym bilansie energetycznym Unii Europejskiej wzrósł z 12,5 % w roku 2010 do 21,8 % w roku 2021. Największy udział energii odnawialnej mają: Szwecja, aż 62,6%, Finlandia 43,1 % oraz Łotwa 42,1%.

Dla Polski w roku 2021 ten wskaźnik wyniósł 15,6 % i nie jest tajemnicą, że osiągnięty został również dzięki uwzględnieniu drewna i pelletu używanych do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych.

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajach UE do 2030 roku

Dyrektywa, która weszła w życie w roku 2018 wskazywała osiągniecie celu 32%, energii odnawialnej do roku 2030 ale w lipcu 2021 ten cel został skorygowany w ramach programu FIT FOR 55 i podwyższony do 40%. 

30 marca 2023 Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące kolejnego wzmocnienia unijnej dyrektywy i wiążący cel UE podwyższono na co najmniej 42,5% z sugestią dojścia do 45% do roku 2030. By umożliwić osiągnięcie tego celu muszą być podjęte wszechstronne działania, zarówno w zakresie obniżenia zużycia energii jak i wdrażania rozwiązań stosujących w znacznie większym stopniu energię odnawialną m.in. w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu budynków. Po raz pierwszy do dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii włączono przemysł, jako główny sektor zużywający energię.

Drewno opałowe - odnawialne źródło energii w Unii Europejskiej

By osiągnąć ambitne cele klimatyczne oprócz działań w sektorze fotowoltaiki, pomp ciepła, paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego oraz odnawialnego wodoru podtrzymana została kwalifikacja drewna jako odnawialnego źródła energii. 

Drewno jest atutową kartą dla transformacji energetycznej ponieważ jest wszechstronne w stosowaniu oraz proste do magazynowania. Ocenia się, że można go wykorzystywać o 1/3 więcej nie tylko do ogrzewania domów, ale również do wytwarzania energii i paliw.

Bioenergia może odgrywać istotna rolę jako elastyczny dostawca, wspomagający bilansowanie systemu energetycznego i pozwalający na większy udział odnawialnych źródeł energii korzystających ze słońca czy wiatru. Systemy hybrydowe, które łączą bioenergię z innymi systemami odnawialnymi pozwalają nie tylko na lepsze zaopatrzenie w energię ale też jej magazynowanie. Drewno w ramach tej aktualizacji dyrektywy zostało uznane jako ważne źródło energii odnawialnej jednak przy bardziej zrównoważonym wykorzystaniu. 

 

Biomasa leśna nie będzie pozyskiwana z niektórych obszarów celem ochrony zasobów leśnych przed degradacją i deforestacją. Uzgodnione przepisy stanowią, że biomasę drzewną trzeba będzie wykorzystywać stosownie do jej najwyższej ekonomicznej i środowiskowej wartości dodanej (tzw. zasada wykorzystania kaskadowego).

Porozumienie z 30.03.2023 zaostrza kryteria zrównoważonego rozwoju bioenergii dostosowując je do ustaleń Europejskiego Zielonego Ładu. W przyszłości kryteria te będą dotyczyły również mniejszych instalacji o mocy równej lub przekraczającej 7,5 MW a nie 20 MW jak dotąd. Zakazane będzie wspieranie finansowe energii produkowanej z wykorzystaniem kłód tartacznych, kłód skrawanych na fornir, drewna okrągłego klasy przemysłowej, pniaków i korzeni. 

Porozumienie wymaga formalnego przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę i dopiero po zakończeniu tej procedury przepisy zostaną opublikowane i wejdą w życie.

Uaktualniona dyrektywa zapewnia stabilną pozycje dla drewna jako istotnego w Unii Europejskiej odnawialnego paliwa i pozwala użytkownikom palenisk na drewno i pellety patrzeć bardziej optymistycznie w przyszłość. Jednak na konkretne działania polskiego rządu należy poczekać aż przepisy dyrektywy UE zaczną formalnie obowiązywać. 

Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 30.03.2023

 

Witold Hawajski

redaktor naczelny magazynu "Świat Kominków"

 

 

 


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama