Reklama

Kominki w Programie Czyste Powietrze - zmiany

Od 3 stycznia zostały wprowadzone istotne dla obecnych i przyszłych posiadaczy kominków zmiany w Programie Czyste Powietrze. Zgodnie z nowymi zapisami warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Programu na wymianę nieefektywnego źródła ciepła jest by istniejący w budynku kominek nie tylko spełniał wymagania lokalnych przepisów w tym uchwał antysmogowych, ale też - co zostało dodane od stycznia 2023 roku - muszą spełniać wymagania Ekoprojektu.
Kominki w Programie Czyste Powietrze - zmiany
Kominek z Ekoprojektem w programie Czyste Powietrze
Autor: Hajduk, kominek trójstronnie przeszklony

Kominki opalane drewnem nie są wspierane, ani w żaden sposób dotowane w programie "Czyste Powietrze". Jednak wokół kominków wiele było zamieszania i niejasności odnośnie kwestii kiedy kominek może zostać, a kiedy trzeba go zdemontować. Generalnie program nie wymaga demontażu kominka wykorzystywanego na cele rekreacyjne, czyli takiego, który nie posiada płaszcza wodnego ani systemu dystrybucji gorącego powietrza (DGP). Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule, który znajdziecie poniżej:

Kominek w Programie Czyste Powietrze musi spełniać wymagania Ekoprojektu

W obecnym kształcie Program przed kominkiem rekreacyjnym stawia nowy wymóg, oprócz spełniania wymagań przepisów prawa miejscowego w tym uchwał antysmogowych, wprowadzono zapis, że kominek rekreacyjny musi spełniać wymagania Ekoprojektu, te które tych wymogów nie spełniają mogą pozostać o ile zostaną trwale odłączone od przewodu kominowego i wyłączone z użytkowania, czyli zostaną jako kominkowe lub piecowe atrapy. My zachęcamy jednak do wymiany urządzeń na spełniające Ekoprojekt, czyli kominki, piecyki i piece przyjazne dla środowiska, o wysokiej sprawności, wysokich parametrach ekologicznych i niskiej emisji.  Warto wiedzieć, że Ekoprojekt wszedł w całej Unii Europejskiej 1 stycznia 2022 roku i wszystkie obecnie dostępne w sprzedaży wkłady kominkowe, wkłady piecowe i piecyki spełniają wymagania Ekoprojektu. W obecnych czasach warto mieć zabezpieczenie energetyczne o czym choćby świadczy wypowiedź Edward Siarki, sekretarza stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska : Przykład ukraiński pokazał, że ci, którzy mieli np. kominek, to często przetrwali (wypowiedź na Kongresie Peletu 2022).

Zapisy regulaminu Programu Czyste Powietrze:

Pkt.9.3.1 ust.14 Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem: 

2) zamontowane w budynku/ lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu, 

3) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych21 , również wtedy kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

Pkt. 9.3.2. ust.3

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularza przyjęcia odpadów metali. Dopuszcza się pozostawienie w budynku / lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających wymagań ekoprojektu oraz docelowych wymagań aktów prawa miejscowego ( w tym uchwał antysmogowych…) jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego. 

Bez priorytetu gazu w Programie „Czyste Powietrze”

 Do niedawna wielu potencjalnych beneficjentów Programu „Czyste Powietrze” rezygnowało ze skorzystania z niego przez priorytet gazu. Na czym ten priorytet polegał? Otóż tam, gdzie był dostęp do sieci gazowej, była możliwość wymiany starego kotła tylko na urządzenie na gaz. Na szczęście zapis ten zgodnie z zapowiedzią został zmieniony i obecnie brzmi: W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, montaż kotła na biomasę jest możliwy wyłącznie w przypadku zastosowania kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

Zmiany  wprowadzone w programie obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 roku, po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20mg/m

Te zmiany w Programie „Czyste Powietrze” są wynikiem trudnej sytuacji na rynku paliw. 

  

Aldona Mazurkiewicz

z-ca redaktora naczelnego magazynu "Świat Kominków"

prowadząca portal kominki.org

Powiązane galerie zdjęć:

Oceń

Reklama
Reklama