Reklama

Konkurs TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022

Ruszyła kolejna edycja Konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022. Celem Konkursu pn. TOPTEN-HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022 jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę.
Konkurs TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022
Konkurs TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022

Ruszyła kolejna edycja Konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022. Celem Konkursu pn. TOPTEN-HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022 jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu KOMINKI.ORG

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych stałymi biopaliwami – produktami przetwarzania biomasy drzewnej o znamionowej mocy cieplnej do 70 kilowatów (kW) oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą o znamionowej mocy cieplnej do 50 kilowatów (kW), przeznaczonych do instalowania i eksploatacji w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Poszanowanie Energii I Środowiska, Izba Gospodarcza Urządzeń OZE i Polskie Forum Klimatyczne.

Medialny patronat nad wydarzeniem udzielili: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe, Magazyn Świat Kominków, portal kominki.org, Magazyn Biomasa, Rynek Instalacyjny oraz kwartalnik Ekologia.

Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe prowadzony jest od 2016 roku przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE), w ramach projektu realizowanego przez FEWE, dofinansowanego ze środków UE. Konkurs realizowany do 2019 roku obejmował kotły c.o. zasilane paliwem kopalnym oraz stałymi biopaliwami – pelletem drzewnym i polanami drewna. W kolejnej edycji konkursu, rozpoczętej w 2021 roku, UE nie wspiera kotłów zasilanych paliwami kopalnymi – węglem, gazem i olejem, tym samym Konkurs nie obejmuje urządzeń grzewczych zasilanych paliwem kopalnym.

Nagrodą w Konkursie jest prawo do oznakowania wyrobu znakiem TOPTEN POLSKA.

Nabór zgłoszeń trwa od 20 września do 20 grudnia br.
 
Więcej informacji:
https://www.pie.pl/eko-dzialania/top-ten/ 

 

 


 


Oceń

Reklama
Reklama