Reklama

Wsparcie dla biomasy i drewna w ogrzewaniu domów w Unii Europejskiej

Podczas głosowania Komisji Parlamentu Europejskiego ITRE przyjęto stanowisko ws. wniosku rewizji III Dyrektywy o Energii Odnawialnej (RED). Posłowie zdecydowali o zwiększeniu udziału OZE w końcowym zużyciu energii w UE do 45% do 2030 roku. Cel ten został również poparty przez Komisję Europejską w ramach pakietu „REPowerEU”. Unia Europejska wykonała tym samym kolejny krok w kierunku neutralności klimatycznej.
Wsparcie dla biomasy i drewna w ogrzewaniu domów  w Unii Europejskiej
Wsparcie dla biomasy w Unii Europejskiej. Fot. StockAdobe

Podczas głosowania Komisji Parlamentu Europejskiego ITRE przyjęto stanowisko ws. wniosku rewizji III Dyrektywy o Energii Odnawialnej (RED). Posłowie zdecydowali o zwiększeniu udziału OZE w końcowym zużyciu energii w UE do 45% do 2030 roku. Cel ten został również poparty przez Komisję Europejską w ramach pakietu „REPowerEU”. Unia Europejska wykonała tym samym kolejny krok w kierunku neutralności klimatycznej. 

Więcej ciekawych artykułów na tematy kominkowe  znajdziesz na stronie głównej KOMINKI.ORG

Dużą rolę odgrywa w tym procesie biomasa, więc także ona była przedmiotem prowadzonych przez Komisję rozmów. Energia z biomasy stanowi prawie 60% produkcji energii odnawialnej w Europie i zapewnia konsumentom UE podstawową, odnawialną i przystępną cenowo energię elektryczną i cieplną. Wspiera jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne, które stało się jeszcze bardziej istotne w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. Aby UE mogła osiągnąć założony cel neutralności klimatycznej do 2050 r., musi znacznie wzrosnąć.

Markus Pieper, sprawozdawca Komisji ITRE, na konferencji prasowej poświęconej wynikom głosowania oświadczył, że „wszystko należy uczynić szybszym i prostszym dla biomasy”:

– Nadal mamy [Komisja ITRE] problemy ze zdefiniowaniem biomasy wtórnej i pierwotnej; naszym zdaniem kryteria Komisji ENVI ograniczyłyby dostępność biomasy. Wcześniej podchodziliśmy do naszych definicji zbyt restrykcyjnie. Na następnym posiedzeniu plenarnym należy to jasno określić i to właśnie zamierzamy zrobić.

Źródło: Magazyn Biomasa

Zobacz też Drewno  do kominków - klucz do zrównoważonego rozwoju>>>

#drewno do kominków #pellety #drewno kominkowe


Podziel się
Oceń

Reklama