Reklama

Dobra uchwała antysmogowa - można użytkować kominki na Mazowszu

Obecny projekt nowelizacji uchwały antysmogowej to wynik kompromisu. W trakcie konsultacji społecznych zrezygnowano z wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania biomasy drzewnej - drewna kawałkowego i pelletu. Kominki i piece zgodne z Ekoprojektem mogą być instalowane i używane, jedyne ograniczenie dotyczy nowobudowanych budynków z dostępem do sieci ciepłowniczej - czyli przede wszystkim osiedli bloków.
Dobra uchwała antysmogowa - można użytkować kominki na Mazowszu

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął we wtorek nowelizację uchwały antysmogowej dla Mazowsza i Warszawy oraz tzw. obwarzanka (powiaty wokół stolicy). Jak podkreślił wiceprzewodniczący sejmikowej komisji ochrony środowiska Bartosz Wiśniakowski:

 Prace nad nowelizacją uchwały trwały od wielu miesięcy. Obecny projekt nowelizacji uchwały antysmogowej to wynik kompromisu. W trakcie konsultacji społecznych zrezygnowaliśmy m.in. z wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania biomasy, bo jak się okazało to nie był optymalny pomysł i takie rozwiązanie nie było akceptowane społecznie. 

Zakaz węgla

Nowe zapisy uchwały antysmogowej zostały w 2021 r. dwa razy poddane pod konsultacje społeczne. W ich ramach wpłynęło ponad 13 tys. uwag i wniosków mieszkańców, przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych, a także 134 opinie i uwagi organów.

W przygotowanej propozycji znalazł się zakaz spalania węgla na terenie Warszawy. Ma on zacząć obowiązywać od 1 października 2023 r. Taki przepis zostanie wprowadzony także w powiatach grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim i wołomińskim od 1 stycznia 2028 r.

Kominki z Ekoprojektem i biomasa doceniona

W nowych przepisach dotyczących zakazu spalania węgla przewidziano także wyłączenia. Mieszkańcy, którzy do 31 grudnia 2021 zainstalowali kotły spełniające wymogi ekoprojektu będą mogli w nich palić paliwami stałymi do końca ich żywotności. 

Uchwała zakłada też, że od 1 stycznia 2023 roku na terenie całego Mazowsza wprowadzony zostanie zakaz używania kotłów na paliwo stałe (m.in. biomasę drzewną) w nowo oddawanych budynkach, jeżeli istnieje możliwość podłączenia ich do sieci ciepłowniczej. W większości zakaz dotyczyć będzie osiedli bloków, gdzie i tak kominki na drewno bardzo rzadko występowały, a obecnie jest wiele możliwości posiadania kominka w takich lokalizacjach. Inwestorzy mogą wybierać między kominkami elektrycznymi, biokominkami czy kominkami gazowymi.

Jak podkreśla Dariusz Marciniak, wydawca magazynu "Świat Kominków": 

Przyjęty kształt mazowieckiej uchwały antysmogowej jest to wynik dobrego kompromisu i dostrzeżenia walorów drewna jako paliwa odnawialnego.

Wprowadzone zapisy oznaczają, że na terenach, gdzie sieć ciepłownicza nie dociera można będzie wyposażać nieruchomości w urządzenia - oczywiście spełniające Ekoprojekt - opalane drewnem lub pelletem.  W tym kominkami i piecami. Jak zauważa branża urządzeń na biomasę - ta uchwała jest dużym sukcesem. 

Mazowsze ma swoją uchwałę antysmogową już od listopada 2017 r. Zgodnie z jej zapisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. Od lipca 2018 roku obowiązuje także zakaz spalania części paliw stałych.

Jak powiedział przewodniczący sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska Mirosław Augustyniak, nowelizacja uchwały to drobny krok, ale w dobrym, a w zasadzie koniecznym kierunku.

 Przeprowadzamy te zmiany nie w sposób rewolucyjny, ale ewolucyjny. Nowe przepisy od dawna budziły spore emocje, pojawiało się wiele uwag, czy to od organizacji pozarządowych, czy od producentów urządzeń grzewczych. Zdrowy rozsądek i odpowiedzialność podpowiadają jednak, że musimy zaakceptować te zmiany. Dotyczy to choćby nowo budowanych budynków, gdzie trzeba już myśleć o alternatywnych źródłach ogrzewania. Kluczem do bezpieczeństwa energetycznego jest ich dywersyfikacja – podkreśla.

Jak wskazuje marszałek Adam Struzik, marszałek województwa: Podjęta przez radnych województwa uchwała zmieniająca obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym woj. mazowieckiego. Aby zbliżyć się do naszego celu, jakim jest poprawa jakości powietrza, zaostrzamy obowiązujące przepisy. Robimy to jednak po dokładnych, drobiazgowych konsultacjach. Projekt to efekt pewnego kompromisu. Jestem jednak przekonany, że to kolejny ważny krok w walce ze smogiem, a jego pozytywne skutki mieszkańcy stolicy odczują już w perspektywie 2-3 lat.

Wykorzystano informację prasową Samorządu Województwa Mazowieckiego (mazovia.pl)


Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama