Reklama

Kocioł na pellet - system grzewczy, który wyprzedza normy

Od 31 grudnia 2020 roku obowiązują nowe, restrykcyjne wymagania w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać powstające i modernizowane budynki (WT). Okazuje się, że niewiele systemów grzewczych jest w stanie spełnić wymogi dotyczące zużycia energii.
Kocioł na pellet - system grzewczy, który wyprzedza normy
Ferroli

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i globalnymi trendami, budownictwo powinno dążyć do maksymalnego ograniczenia zapotrzebowania na energię. Budynek niemal zeroenergetyczny w 2021 roku stał się praktycznie standardem. Czy to oznacza, że nowa rzeczywistość prawna wkrótce wyeliminuje z rynku kotły na paliwa stałe? Nic podobnego. Inwestycja w kocioł na biomasę nie tylko pozwala spełnić standard WT 2021, ale także umożliwia otrzymanie wyższej dotacji w programie „Czyste Powietrze”. Jednak zacznijmy od początku…

Co się zmieniło i dlaczego się zmieniło?

Rządy państw dążą do coraz szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawy efektywności energetycznej różnych gałęzi gospodarki. Dotyczy to także budownictwa jedno – i wielorodzinnego. Inwestorzy, którzy planują budowę lub remont domu, muszą przestrzegać przepisów zawartych w różnych aktach prawnych, m.in. w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

Od 2014 roku zaobserwować można dość radykalne zaostrzanie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród i zużycia energii pierwotnej nieodnawialnej (EP) przez budynki. Energię pierwotną nieodnawialną zawierają pierwotne nośniki energii, jak węgiel, gaz czy ropa. Wskaźnik EP, wbrew pozorom, nie służy do szacowania kosztów ogrzewania budynku, ale do oceny wpływu emitenta na środowisko wskutek zużywania energii ze źródeł kopalnych do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.Obecnie standardem stają się budynki o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię pierwotną nieodnawialną. WT 2021 nakazuje obniżyć to zapotrzebowanie do:

• 70 kWh/m²a w przypadku budynków jednorodzinnych nowych i modernizowanych,

• 65 kWh/m²a w przypadku budynków wielorodzinnych.

Jest to możliwe (chociaż niełatwe) do osiągnięcia, dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej oraz wykorzystaniu OZE.

 

Zużycie energii a system grzewczy

Aby sprostać aktualnym wymogom, inwestor budujący lub remontujący dom musi wziąć pod uwagę szereg aspektów architektonicznych, instalacyjnych i użytkowych, które wpływają na zużycie energii w budynkach. Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) opracowało zalecenia, których wdrożenie na etapie projektu i eksploatacji budynku ma pomóc zaplanować i wybudować dom efektywny energetycznie. Do ogrzewania budynków POBE zaleca stosowanie systemów o wysokiej sprawności i wykorzystujących OZE, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody użytkowania. 

 

Patron projektu „Ogrzewaj dom drewnem i pelletami”:

Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE

Artykuł w całości przeczytasz przechodząc do wydania elektronicznego. Kliknij TUTAJ!

 


Oceń

Reklama
Reklama