Reklama

Tylko do końca czerwca - zgłoś do ewidencji swój kominek!

Do końca czerwca 2022 roku jest czas na podanie informacji o źródłach ciepła w budynkach w tym oczywiście kominkach, piecach i piecykach opalanych drewnem lub pelletem. Był na to rok, a spóźnialskich czekają kary nawet do pięciu tysięcy złotych.
Tylko do końca czerwca - zgłoś do ewidencji swój kominek!
Kominek narożny na drewno, Brunner

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku miał czas na złożenie deklaracji dotyczącej  źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Już tylko do końca czerwca 2022 roku jest czas na podanie informacji o posiadanych urządzeniach w tym kominkach, piecach i piecykach opalanych drewnem czy pelletem.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu KOMINKI.ORG

Jak zgłosić kominek do CEEB?

Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. 

Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Baza danych o tym, czym ogrzewamy nasze domy, jest potrzebna przede wszystkim obywatelom. To w ich imieniu i dla ich zdrowia będą wdrażane programy wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła 

– dodała Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Według szacunków, w ewidencji może się znaleźć nawet ok. pięciu milionów budynków, a do tej pory deklaracji nie złożyła blisko jedna czwarta zobowiązanych.

Nowy kominek, piec i piecyk też trzeba zgłosić do CEEB

W przypadku nowych instalacji też istnieje obowiązek wypełnienia deklaracji do CEEB. Termin wówczas wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła, czyli także kominka, pieca czy piecyka. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny do 500 złotych, a jeśli sprawa trafi do sądu - nawet pięć tysięcy złotych. 

Źródło: GUNB


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama