Kominek zgodny z uchwałą antysmogową

W związku z działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, władze samorządowe większości województw wprowadziły w życie zmiany w zakresie urządzeń grzewczych i paliw. Co należy wiedzieć o uchwałach antysmogowych w poszczególnych województwach, gdy kominek już mamy, a co jeśli dopiero planujemy jego budowę? Jaki kominek można mieć w Warszawie, a jaki w Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi? Sprawdźcie.
Kominek zgodny z uchwałą antysmogową
W jakim kominku można palić zgodnie z uchwałami antysmogowymi?

Źródło: Spartherm

W związku z działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, władze samorządowe województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego już wprowadziły w życie zmiany w zakresie urządzeń grzewczych i paliw. Co należy wiedzieć o ustawach mających na celu poprawę jakości powietrza w poszczególnych województwach, gdy kominek już mamy, a co jeśli dopiero planujemy jego budowę? Przedstawiamy w przygotowanym przez nas materiale. 

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale: ABC kominka

W jakich kominkach można palić w dolnośląskim?

Uchwała została przyjęta 30 listopada 2017 roku. 

Mam kominek:

- od 1 lipca 2018 roku urządzenia niespełniające norm Ekoprojektu muszą zostać wyposażenie w elektrofiltry ograniczające emisję pyłów;

- od 1 lipca 2018 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, muły i flotokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%; 

- od roku 2028 we Wrocławiu i siedmiu uzdrowiskach dolnośląskich nie można będzie stosować paliw stałych, jednak możliwa będzie eksploatacja kominków, pod warunkiem, że emisja nie będzie przekraczać 50 mg/m3 oraz że kominki nie będą stanowić podstawowego źródła ciepła w lokalu. W pozostałej części województwa i w czterech uzdrowiskach (Czerniawie-Zdrój, Świeradowie – Zdrój, Długopolu – Zdrój i Przerzeczynie – Zdrój) będzie możliwe stosowanie paliw wysokiej jakości w urządzeniach spełniających normy Ekoprojektu. 

Chcę kominek: 

- Kominki i piece można instalować bez ograniczeń do 1 lipca 2018 roku. Po tym terminie wszystkie nowo instalowane urządzenia tego typu będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w kujawsko-pomorskim?

Uchwała została przyjęta 24 czerwca 2019 roku.

Mam kominek:

- kominki i piece zainstalowane przed 1 września 2019 roku, które nie spełniają norm emisyjnych, trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2030 roku;

- od 1 września 2019 roku obowiązywać będzie zakaz spalania węgla brunatnego, flotokoncentratów i mułów oraz mieszanek z ich wykorzystaniem, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Chcę kominek:

- od 1 września 2019 roku nowo instalowane kominki i piece będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu. 

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w województwie lubelskim?

Uchwała została przyjęta 19 lutego 2021 roku. 

Mam kominek:

- uchwała nie zakłada żadnych zakazów i ograniczeń odnośnie używania kominków i pieców; 

- zawarto w uchwale jednak zapisy dotyczące jakości paliwa, jakim nie wolno palić. W tej grupie znalazło się m.in drewno o wilgotności powyżej 20%. 

Chcę kominek:

- uchwała nie zakłada żadnych zakazów i ograniczeń odnośnie używania kominków i pieców - wynika to z faktu, że od 01.01.2022 roku według Ekoprojektu będzie możliwa i tak tylko instalacja urządzeń, które spełniają wymagania dyrektywy. 

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w województwie lubuskim?

Uchwała została przyjęta 18 czerwca 2018 roku.

Mam kominek:

- Kominki i piece niespełniające wymagań Ekoprojektu trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2027 roku, a w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze do 1 stycznia 2023.

Chcę kominek:

- od 1 stycznia 2027, a w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze od 1 stycznia 2023 roku nowo instalowane kominki i piece będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.; 

- uchwała nie mówi nic na temat rodzajów paliw dopuszczonych do użytkowania.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w województwie łódzkim?

Uchwała została przyjęta 24 października 2017 roku.

Mam kominek:

- od 1 stycznia 2022 roku zainstalowane wcześniej kominki i piece, które nie spełniają norm emisyjnych, trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2025 roku.

Nowy projekt uchwały z dnia 20 kwietnia 2022 r. zakłada wydłużenie terminu wymiany urządzeń do 1 stycznia 2026 roku.

- od 1 maja 2018 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości, takich jak miał węglowy, drewno o wilgotności powyżej 20% czy węgiel brunatny.

Chcę kominek:

- kominki i piece można instalować bez ograniczeń do 1stycznia 2022 roku. Po tym terminie wszystkie nowo instalowane urządzenia tego typu będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w województwie małopolskim?

Uchwała została przyjęta 23 stycznia 2017 roku.

Mam kominek:

dotychczas funkcjonujące kominki niespełniające wymagań Ekoprojektu będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w filtry redukujące emisję pyłów do 1 stycznia 2023 roku;

- uchwała zakazuje stosowania paliw takich jak muły, floty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.

Chcę kominek:

- zgodnie z uchwałą, od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu;

-dodatkowo dla miasta Krakowa uchwała antysmogowa wprowadza całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa w instalacjach spalania paliw dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie paliw gazowych lub lekkiego oleju opałowego.

Zapoznaj się z uchwała TUTAJ. 


W jakich kominkach można palić w województwie mazowieckim? 

Uchwała została przyjęta 24 października 2017 roku.

Mam kominek:

- kominki niespełniające wymagań Ekoprojektu do 1 stycznia 2023 roku będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłów do wartości określonych w Ekoprojekcie;

- od 1 lipca 2018 roku zabronione będzie stosowanie paliw najgorszej jakości, takich jak muły, węgiel brunatny, drobny węgiel kamienny oraz drewno przekraczające wilgotność powyżej 20%.

Chcę kominek:

- uchwała wprowadza w życie obowiązek, zgodnie z którym nowo instalowane piece i kominki muszą spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ. 

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął 26.04.2022 r.  nowelizację uchwały antysmogowej dla Mazowsza i Warszawy oraz tzw. obwarzanka (powiaty wokół stolicy). 

W przygotowanej propozycji znalazł się zakaz spalania węgla na terenie Warszawy. Ma on zacząć obowiązywać od 1 października 2023 r. Taki przepis zostanie wprowadzony także w powiatach grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim i wołomińskim od 1 stycznia 2028 r.

Obecny projekt nowelizacji uchwały antysmogowej to wynik kompromisu. W trakcie konsultacji społecznych zrezygnowano z wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania biomasy drzewnej - drewna kawałkowego i pelletu. Kominki i piece zgodne z Ekoprojektem mogą być instalowane i używane, jedyne ograniczenie dotyczy nowobudowanych budynków z dostępem do sieci ciepłowniczej - czyli przede wszystkim osiedli bloków. 

Uchwała zakłada też, że od 1 stycznia 2023 roku na terenie całego Mazowsza wprowadzony zostanie zakaz używania kotłów na paliwo stałe (m.in. biomasę drzewną) w nowo oddawanych budynkach, jeżeli istnieje możliwość podłączenia ich do sieci ciepłowniczej. 


W jakich kominkach można palić w województwie opolskim?

Uchwała została przyjęta 26 września 2017 roku.

Mam kominek:

- uchwała zakazuje stosowania paliw takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.

-Przed 1 stycznia 2029 r. posiadacze pieców bezklasowych mają obowiązek je wymienić na te zgodne z wymaganiami Ekoprojektu 

Chcę kominek:

- uchwała nie wprowadza zakazów odnośnie montowanych urządzeń na paliwa stałe.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w województwie podkarpackim?

Uchwała została przyjęta 23 kwietnia 2018 roku. 

Mam kominek:

- kominki i piece, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 czerwca 2018 roku niespełniające wymagań będą musiały zostać wymienione do roku 2023 lub wyposażone w filtry redukujące emisję pyłów do wartości określonych w Ekoprojekcie;

- uchwała zakazuje stosowania paliw najgorszej jakości i drewna, którego wilgoć przekracza 20%.

Chcę kominek:

- każdy nowo instalowany kominek po 1 czerwca 2018 roku będzie musiał spełniać wymagania Ekoprojektu. 


W jakich kominkach można palić w województwie pomorskim?

Uchwała została przyjęta 24 lutego 2020 roku dla Gminy Miasta Sopot i 28 września 2020 dla całego regionu.

Gmina Miasta Sopot

Mam kominek:

- kominki i piece, które nie spełniają norm emisyjnych trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2024 roku;

- od 2024 roku zabrania się korzystania z paliw słabej jakości, takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, muły i flotokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%. 

Chcę kominek:

- nowo instalowane kominki i piece będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu. 

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.

Reszta województwa:

Według uchwały można korzystać z kominków, które nie są głównym źródłem ogrzewania domu. Zaznacza się także, że urządzenia niespełniające norm warto wymienić na nowoczesne kominki, spełniające wymagania Ekoprojektu i wybierać suche, sezonowane drewno o wilgotności poniżej 20%. Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne, a dym z kominka nie był uciążliwy dla sąsiedztwa.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w województwie śląskim?

Uchwała została przyjęta 7 kwietnia 2017 roku.

Mam kominek:

- kominki i piece, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 roku lub wyposażone w filtry redukujące emisję pyłu do wartości określonych w Ekoprojekcie; 

- zgodnie z uchwałą kominki i piece niespełniające wymagań Ekoprojektu można eksploatować wyłącznie do końca roku 2022;

- uchwała zakazuje stosowania paliw takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.

Chcę kominek:

- każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania Ekoprojektu. 

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w województwie świętokrzyskim?

Uchwała została przyjęta 29 czerwca 2020 roku.

Mam kominek:

- kominki i piece spełniające wymagania Ekoprojektu, zainstalowane przed 1 lipca 2026 roku, będą mogły być użytkowane do końca ich żywotności bez względu na możliwość dostępu do innych źródeł ciepła;

- od 1 lipca 2021 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości, takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, muły i flotokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%. 

Chcę kominek:

Uchwała zakłada zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe w budynkach, w których istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej od 1 lipca 2026 roku. Wyjątek będą stanowiły miejsca, gdzie zostanie potwierdzony brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej – tam będzie można używać urządzenia grzewcze, spełniające wymogi Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwała TUTAJ. 


W jakich kominkach można palić w województwie wielkopolskim?

Uchwała została przyjęta 18 grudnia 2017 roku. 

Mam kominek:

- kominki i piece niespełniające norm emisyjnych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2026 roku lub zostać wyposażone w filtry redukujące emisje pyłów do wartości określonych w Ekoprojekcie;

- uchwała zakazuje stosowania paliw najgorszej jakości, takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%; 

- w Poznaniu w dniach, w których stężenie pyłu PM 10 w powietrzu przekroczy normy, możliwe jest używanie kominków, które spełniają wymagania Ekoprojektu. 

Chcę kominek:

- każdy nowo zainstalowany kominek po 1 maja 2018 roku musi spełniać wymagania Ekoprojektu. 

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


W jakich kominkach można palić w województwie zachodnio - pomorskim?

Uchwała została przyjęta 14 listopada 2018 roku.

Mam kominek:

- kominki i piece zainstalowane przed 14 listopada 2018 roku, które nie spełniają norm emisyjnych, trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2028 roku;

- od 1 maja 2019 roku obowiązywać będzie zakaz spalania węgla brunatnego, flotokoncentratów i mułów oraz mieszanek z ich wykorzystaniem, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Chcę kominek:

- od 14 listopada 2018 roku nowo instalowane kominki i piece będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu. 

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.

 

Magdalena Oleszko
sekretarz redakcji magazynu "Świat Kominków"


 

 

 

 


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama