Reklama

Wycinka drewna ze swojej działki - bezpiecznie i zgodnie z prawem

Drewno opałowe jest towarem nadal poszukiwanym. Warto wiedzieć, że od stycznia 2023 roku można łatwiej wyciąć drzewa z własnej posesji i w ten sposób przygotować trochę opału na kolejne sezony. Dodatkowo warto poznać też zasady bezpiecznej dla zdrowia wycinki.
Wycinka drewna ze swojej działki - bezpiecznie i zgodnie z prawem
Bezpieczne zasady wycinania drzew z działki

Autor: Bosch

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę nastąpił gwałtowny wzrost cen „wygodnych” dotąd paliw, gazu i prądu. Również węgiel, podstawa ogrzewania milionów polskich domów nie tylko drastycznie podrożał ale stał się trudno dostępny. To wszystko spowodowało, że „akcje” drewna jako paliwa dynamicznie wzrosły. Opustoszały punkty gdzie sprzedawano drewno pozyskiwane i przygotowywane profesjonalnie . Wielu Polaków ruszyło do lasu nie tylko po grzyby i inne runo leśne ale po odpadowe drewno, popularny„chrust”. Bardzo dobrze, że drewno, które jest paliwem lokalnym i odnawialnym budzi takie zainteresowanie.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz w dziale OGRZEWANIE DREWNEM I PELLETAMI

Obowiązujące od 27 stycznia 2023 przepisy znacznie ułatwiają przecinkę i wycinkę drzew z własnych działek i pozyskanie w ten sposób drewna do domowych pieców i kominków. Jednak jak pokazują ubiegłoroczne statystyki, wycinka drzew, pozyskanie drewna i jego transport to dla osób, które dotąd nie miały z tym do czynienia niesie wiele zagrożeń. Dlatego zapoznamy Was nie tylko ze zmianą przepisów, ale i zasadami BHP przy wycince drewna!

 

Uproszczenie procedur i zwiększenie możliwości wycinki drzew z własnej posesji

Zmiany odnośnie wycinki drzew z własnej działki wprowadza ustawa z 26 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Od 27 stycznia 2023 wnioski o wycinkę drzew gminy (wnioski kierujemy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) zobowiązane będą przyjąć także online. Procedura usunięcia drzewa z własnej posesji ma przebiegać szybciej, bez zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Uproszczeniem ma być również ujednolicenie samych wzorów wniosków w całej Polsce. Znajdą się one na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Klimatu i Środowiska. 

Wcześniej, w przypadku większości drzew do 70 cm, nie trzeba było zgłaszać wycinki – obecnie jest to 50 cm obwodu pnia. Oznacza to, że właściciel działki musi zgłosić do urzędu zamiar wycięcia drzew, których obwód (mierzony na wysokości 5 cm) przekracza:

100 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

70 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Ułatwieniem dla właścicieli działki jest też skrócenie terminów z 21 do 14 dni na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także z 14 do 7 dni termin na wniesienie sprzeciwu przez urzędnika. Ustawa wprowadziła też termin na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu urzędnika - jest na to obecnie 14 dni. 

Jakie drzewa można wycinać bez zgłoszenia?

Bez zgłoszenia czy pozwolenia wycinać można tylko:

  • krzewy w skupisku o powierzchni do 25 m²,
  • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
  • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 roku o lasach,
  • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na własne potrzeby

Jakiś czas temu Oficyna wydawnicza Oikos, na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała materiał o bezpiecznym pozyskiwaniu drewna, z którego najbardziej istotne fragmenty pokazujemy poniżej.

Bezpieczna praca pilarką

Odzież ochronna, nawet jeśli nie taka jak u osób zajmujących się tym profesjonalnie powinna jednak osłaniać ciało i być dokładnie zapięta a buty powinny być pełne, solidne i gwarantujące stabilność poruszania, Wskazane są wygodne rękawice i okulary ochronne.

Pilarka łańcuchowa ze względu na nieosłonięty i poruszający się element tnący jest jednym z najniebezpieczniejszych narzędzi, więc przed przystąpieniem do pracy pilarką należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Łańcuch powinien być napięty i regularnie ostrzony, najlepiej w specjalistycznych serwisach. Trzeba pamiętać o uzupełnieniu oleju, który odpowiada za właściwe smarowanie prowadnicy. Rady te dotyczą zarówno pilarek spalinowych jak i coraz bardziej popularnych elektrycznych, akumulatorowych.

Bezpieczną pracę pilarką gwarantuje uruchamianie jej „z ziemi” w pozycji stojącej. Ręce powinny znajdować się na uchwytach , jak najdalej od prowadnicy i łańcucha. Nie należy wykonywać zbędnych ruchów z pracujących urządzeniem i nigdy nie wolno unosić pilarki powyżej linii barków. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum pracę pilarką w trudnych warunkach atmosferycznych . Nigdy nie wolno pracować pilarką po spożyciu alkoholu!


Ścinka drzew stojących 

powinna się odbywać z pomocą drugiej osoby. Na czas pracy w większej odległości od domu należy zabierać ze sobą telefon i apteczkę. Bezpieczna odległość między pracującymi osobami musi wynosić dwie wysokości ścinanego drzewa. Niedopuszczalne jest przebywanie osób trzecich i zwierząt w pobliżu ścinanego drzewa. O zamiarze pracy powinno się uprzedzić potencjalnie zagrożone osoby (np. sąsiadów.) Podczas ścinki należy ustalić sposób porozumiewania się i określić kierunek obalania drzewa. Jeśli drzewo, które ścinasz ma średnicę większą niż kilkanaście centymetrów ( > 15) pamiętać należy o pozostawieniu tzw. zawiasy, niedocięcia, które gwarantuje utrzymanie kierunku obalania i jego spowolnienie.

W przypadku ścinki drzew suchych, wypróchniałych wewnątrz należy zachować podwyższoną ostrożność bo takie drzewo może nieoczekiwanie złamać się lub upaść w nieprzewidzianym kierunku. Aby prowadnica nie uwięzła w drzewie, w przypadku większych średnic drzewa stosuje się specjalne kliny. Po zakończeniu ścinki należy upewnić się , że na okolicznych drzewach nie wiszą połamane gałęzie. Po ścięciu drzewa następuje pozbawianie go gałęzi , tzw. okrzesywanie. Wbrew pozorom, to jest również niebezpieczne zajęcie. Tutaj również należy zachować ostrożność, nie obcinać gałęzi , których nie widać w całości, nie stawać na ściętym drzewie podczas okrzesywania , nie opierać się o nie nogą , nie obcinać gałęzi, gdy drzewo nie leży całkowicie na ziemi.

Obcinanie gałęzi i praca na wysokości 

To zadanie też powinno być wykonywane zespołowo. Dla ochrony głowy warto założyć kask a okulary ochronne powinny osłaniać oczy przed korą , trocinami i innym zanieczyszczeniem. Gdy używamy drabiny , należy ją posadowić stabilnie. Nie należy opierać drabiny o ścinaną gałąż. Nie wolno wykonywać prac jeśli pod drzewem znajdują się osoby trzecie. Do ścinki gałęzi na wysokości warto używać piły na wysięgniku lub mniejszych i lżejszych pilarek, ze wskazaniem na bezprzewodowe elektryczne. W przypadku skomplikowanych cięć lub trudno dostępnych drzew należy skorzystać z pomocy profesjonalistów


Załadunek, rozładunek i transport drewna 

Te czynności również wymagają rozwagi i zachowania bezpieczeństwa. Należy używać rękawic ochronnych i solidnego obuwia oraz ustalić sposób komunikowania. Nie należy przekraczać dopuszczalnych norm dżwigania – mężczyżni mogą dżwigać do 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej. Kobiety , odpowiednio 12 kg i 20 kg. Nie należy przenosić ciężarów dalej niż na 25 metrów i wyżej niż na 4 metry. Przy ładowaniu drewna np. na przyczepkę warto stosować narzędzia pomocnicze. Każda przyczepa poruszająca się po drogach publicznych powinna być oznakowana i oświetlona. Podczas transportu należy unikać gwałtownych manewrów i hamowania. Przy rozładunku drewna należy zabezpieczyć przyczepkę przed niekontrolowanym ruchem . Stos drewna powinien być starannie ułożony w sposób gwarantujący jego stabilność.

Magdalena Oleszko, Witold Hawajski


Podziel się
Oceń

Reklama