Reklama

Używanie kominka w dolnośląskim - poznaj zapisy uchwały antysmogowej i POP

W większości województw obowiązują uchwały mające na celu poprawę jakości powietrza, tzw. uchwały antysmogowe oraz programy ochrony powietrza. Jakiego kominka na drewno można używać i kiedy jeśli jesteśmy mieszkańcami Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry albo innej miejscowości w województwie dolnośląskim? Dowiecie się z przygotowanego przez nas materiału.
Używanie kominka w dolnośląskim - poznaj zapisy uchwały antysmogowej i POP
Parkanex wkład kominkowy na drewno

Zarówno posiadacze kominków z jak i ich użytkownicy powinni znać zapisy uchwał antysmogowych i Programu Ochrony Powietrza (POP)obowiązujących w województwie w którym mieszkają. Jeśli mieszkasz w województwie dolnośląskim sprawdź jakiego kominka na drewno i kiedy możesz używać zgodnie z prawem. 

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale: ABC kominka

Kominek zgodny z uchwałą antysmogową w województwie dolnośląskim

Uchwała antysmogowa obowiązuje na obszarze całego województwa zakłada:

- Od 1 lipca 2018 wszystkie nowo instalowane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać wymogi ekoprojektu lub być wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie

- Kominków oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 można używać bez ograniczeń

  • Dodatkowe ograniczenia na obszarze Gminy Wrocław

Od 22 grudnia 2017 dopuszcza się eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, przez które rozumie się instalacje z widocznym otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym z widocznym paleniskiem z naturalnym ciągiem, w których powstające w wyniku spalania biomasy stałej ciepło oddawane jest do pomieszczenia w wyniku promieniowania (kominek), pod warunkiem, że spełniają one wymogi ekoprojektu i nie są jedynym źródłem ogrzewania w lokalu

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane przed 22 grudnia 2017 mogą być eksploatowane pod warunkiem wyposażenia w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie

  • Dodatkowe ograniczenia na obszarze uzdrowisk Jelenia Góra - Uzdrowisko Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój  w strefach A, B i C ochrony uzdrowiskowej

Od 22 grudnia 2017 dopuszcza się eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, przez które rozumie się instalacje z widocznym otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym z widocznym paleniskiem z naturalnym ciągiem, w których powstające w wyniku spalania biomasy stałej ciepło oddawane jest do pomieszczenia w wyniku promieniowania (kominek), pod warunkiem, że spełniają one wymogi ekoprojektu i nie są jedynym źródłem ogrzewania w lokalu

  • Dodatkowe ograniczenia na terenie gmin uzdrowiskowych: Czerniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój i Przerzeczyn-Zdrój  w strefach A, B i C ochrony uzdrowiskowej

Od 1 lipca 2018 dopuszcza się stosowanie paliwa stałego w miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu.

Miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 można używać bez ograniczeń.

Na obszarze całego województwa dolnośląskiego ograniczenia eksploatacji kominków wynikające z Programu Ochrony Powietrza nie dotyczą kominków z Ekoprojektem

Zmieniony w lipcu 2023 roku Program Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego dopuścił możliwość stosowania kominków z Ekoprojektem w tak zwane dni smogowe. Obecnie przepisy POP wprowadzają zapis: 

W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 czasowy zakaz palenia w kominkach, który nie dotyczy kominków, które są jedynym źródłem ciepła i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymagania ekoprojektu.

 

Zgodnie ze zmienionym zapisem w POP dla Dolnego Śląska obecnie kominki zgodne z Ekoprojektem zostały dopuszczone do użytkowania także w dni smogowe w województwie dolnośląskim. Poprzednio obowiązujący zapis brzmiał:

Czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych w przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3.

Źródła:

  • UCHWAŁA NR XLI/1405/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • UCHWAŁA NR XLI/1406/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • UCHWAŁA NR LVII/1201/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

Opracowanie: Wojciech Perek, Drewno Pozytywna Energia

Powiązane galerie zdjęć:

Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama