Reklama

Współczesny piec pokojowy – główne ogrzewanie domu

Współczesne piece pokojowe – piecokominki, technologicznie umożliwiają już ich wykorzystywanie jako instalacji głównego, stabilnego i niezależnego ogrzewania budynków mieszkalnych. W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego i ze względu na realizowaną europejską transformację energetyczną w kierunku zwiększenia wytwarzania neutralnej klimatycznie energii ze źródeł odnawialnych OZE.
Współczesny  piec pokojowy –  główne ogrzewanie domu
Współczesny piec pokojowy – główne ogrzewanie domu

Współczesne piece pokojowe – piecokominki, technologicznie umożliwiają już ich wykorzystywanie jako instalacji głównego, stabilnego i niezależnego ogrzewania budynków mieszkalnych. W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego i ze względu na realizowaną europejską transformację energetyczną w kierunku zwiększenia wytwarzania neutralnej klimatycznie energii ze źródeł odnawialnych OZE, a także ze względu na sytuację polityczną wpływającą na znaczny wzrost kosztów ogrzewania w oparciu o źródła kopalne czy ciepło sieciowe, pilnym staje się przywrócenie piecom pokojowym budowanym przez zdunów, ich właściwego miejsca w branży ciepłowniczej i w krajowym miksie energetycznym. Ciepło wytwarzane z drewna w budowanych przez zdunów piecach, może zapewnić mieszkańcom zarówno wygodny dostęp do najtańszego ogrzewania, jak i poszukiwane w obecnej sytuacji politycznej, stabilność i bezpieczeństwo energetyczne, uniezależniając je od pogody, dostaw prądu, awarii sieci czy importowanych paliw.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale PIECE KAFLOWE.

Ponadto niespotykaną wcześniej szansę dla rozwoju i przywrócenia współczesnym piecom na drewno należnego im miejsca w ciepłownictwie, stwarzają wszelkie ruchy ekologiczne i działania władz lokalnych, które w celu ochrony i poprawy jakości powietrza, wprowadzają ograniczenia stosowania do indywidualnego ogrzewania domów kopalnych źródeł energii – głównie węgla. Ciepło wytwarzane w piecach zduńskich pozyskuje się bowiem dziś wyłącznie z biomasy drzewnej – czyli z naturalnego klimatycznie, odnawialnego źródła energii (OZE), przez co stanowi rzeczywistą alternatywę dla ciepła ze źródeł kopanych. Upowszechnienie stosowania pieców pokojowych i objęcie systemami promocji i wsparcia zamianę starych „kopciuchów” węglowych na nowoczesne piece oparte wyłącznie o stosowanie biomasy drzewnej, pozwoliłoby w sposób najtańszy i najszybszy spełnić narzucone wymagania Europejskiego Zielonego Ładu, które spełniając współczesne wymagania emisyjne, będą mogły gwarantować ich użytkowanie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Bezzasadny stanie się wtedy argument za ograniczaniem (lub wręcz zakazywaniem) ich stosowania, gdyż wprost przeciwnie, upowszechnianie ich stosowania zapewni nam szybciej czyste powietrze i spełnienie wymogów klimatycznych.

Współczesny  piec pokojowy Cebud
Współczesny piec pokojowy Cebud

Współczesne piece pokojowe, swoją dużą zdolność grzewczą i funkcję głównego źródła ciepła budynku, opierają na stosowaniu najbardziej zaawansowanych materiałów szamotowo – grzewczych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Oprócz tego, mogą również cieszyć swą architekturą, przybierając tak tradycyjny kształt pieca kaflowego jak i nowoczesnego kominka z pięknym widokiem ognia przez szybę - prostą, łukową czy narożną. Jeżeli natomiast zostaną wybudowane z najnowszej generacji kompozytów szamotowych, mogą nawet zastępować trzy tradycyjne piece budowane z gliny i z cegieł szamotowych, a zachowując 12-24 godzinny bezobsługowy okres grzewczy,  uczynić ten sposób ogrzewania całego domu bardzo wygodnym i komfortowym. 

Dawniej, gdy chciano zapewnić sobie stabilne i niezależne od warunków pogodowych czy dopływu gazu lub  prądu ogrzewanie domu, budowano w pokojach mieszalnych piece kaflowe lub montowano w kotłowni kocioł węglowy. Dziś, nowoczesny kocioł, aby mógł pracować, musi mieć zapewniony dopływ prądu. Natomiast współczesny piec kaflowy, może ogrzewać cały dom w 12-24 godzinnym bezobsługowym okresie grzewczym bez wspomagania prądem, co czyni go rzeczywiście niezależną instalacją grzewczą, gwarantującą pełne bezpieczeństwo energetyczne. Gdy zapewnimy sobie w ten sposób stabilny komfort cieplny, współczesny piec pokojowy, będzie spełniać obydwie funkcje: głównego, zdrowego źródła ciepła i pięknego, ozdobnego rekreacyjnego kominka kaflowego lub tynkowanego, ciesząc widokiem naturalnego ognia, przez co też słusznie można nazywać go piecokominkiem.

 


Oceń

Reklama
Reklama ADS4media - platforma content marketingowa dla wydawców i reklamodawców