Reklama

Sprzeciw dla projektu nowej uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Nowa propozycja kształtu uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego dostępna jest od 11 października.
Sprzeciw dla projektu nowej uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Od tego terminu przez 3 tygodnie czyli do dnia 2 listopada 2021 roku zaplanowane zostały konsultacje i możliwość składania uwag (projekt uchwały dostępny w załączniku). 

Według projektu zakaz palenia węglem w Warszawie miałby obowiązywać już od 1 października 2023 r., a od 1 stycznia 2028 r. także w podwarszawskich powiatach. W nowych przepisach przewidziano także wyłączenia. Według nowych przepisów mieszkańcy, którzy do 31 grudnia 2021 zainstalowali kotły i kominki spełniające wymogi Ekoprojektu, będą mogli w nich palić paliwami stałymi do końca ich żywotności. 

W nowym projekcie znalazł się też zapis dotyczący nowo budowanych budynków. Zgodnie z nim, jeśli jest możliwe technicznie podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, eksploatacja instalacji opalanych paliwami stałymi – węglem i drewnem będzie zakazana i ten zapis ma objąć całe województwo mazowieckie. 

Zakazy powinny dotyczyć kominków nie spełniających norm. Dowiedz się więcej>> 

Przedstawiciele branży kominkowej i organizacje branżowe sprzeciwiają się krzywdzącym dla kominków i biomasy zapisom uchwały. W piśmie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wnieśli o zmianę projektu uchwały i wyznaczenie nowego terminu konsultacji społecznych oraz o przedłużenie trwających konsultacji społecznych co najmniej o kolejny miesiąc do 2 grudnia 2021 roku. Wnieśli by ograniczyć zakaz eksploatacji w nowo budowanych budynkach do instalacji opalanych paliwami stałymi w postaci węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. 

OSKP zwraca też uwagę na sprzeczność projektu uchwały z uzasadnieniem i zauważa:

„ Jakkolwiek uzasadnienie Projektu należy uznać za krok milowy we właściwą stronę, bowiem cała Europa promuje energię z biomasy jako pierwsze, najbardziej naturalne źródło energii odnawialnej o zerowym bilansie CO2, w pełni zgodne z polityką energetyczną UE, to już Projekt zawiera błąd polegający na wykluczeniu stosowania biomasy do celów grzewczych w nowo powstałych budynkach już od stycznia 2023 r. jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja. Zatem projektodawca proponuje zamianę stosowania ekologicznego źródła energii na paliwo kopalne, które jest paliwem przejściowym, które ma zostać docelowo wyeliminowane z bilansu energetycznego. Co więcej analiza uzasadnienia Projektu prowadzi do wniosku, iż w istocie projektodawcy przyświecał cel uwzględnienia uzasadnionych naukowo postulatów społecznych wyeliminowania spalania węgla i jego pochodnych, nie zaś węgla i biomasy, zaś omyłkowo nie zostało to doprecyzowane w Projekcie, w wyniku czego doszło do sprzeczności Projektu przepisów uchwały z jej poprawnym uzasadnieniem i zupełnie błędne wyeliminowanie biomasy i węgla zamiast samego węgla.”

Z kolei Tomasz Mirowski, naukowiec z PAN o uchwale antysmogowej na Mazowszu wypowiada się następująco:

„Pozycja uprzywilejowana sieci ciepłowniczej, gazu ziemnego i pomp ciepła zasilanych z sieci elektroenergetycznej w szczególności na obszarach wiejskich spowoduje długofalowe skutki społeczne. Dla proponowanej uchwały antysmogowej nie wykonano analizy jej oddziaływania na grupę dotkniętych ubóstwem energetycznym. W konsekwencji można spodziewać się, że koszty ogrzewania domu i życia w danym miejscu spowodują migrację biedniejszej części społeczeństwa do innych województw, co będzie miało wpływ na rozwój regionu (brak ludzi do pracy fizycznej). Nie paliwo jest problemem, a technologia”. 

Stanowisko odnośnie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i POPO-ów. Dowiedz się więcej>>

Jednocześnie wychodząc naprzeciw podkreślanej w uzasadnieniu planowym zastąpieniu zakazów stosowanie biomasy do celów grzewczych kampanią edukacyjną OSKP zaproponowało uwzględnienie tego celu w projekcie uchwały przez uzupełnienie o przepisy o preferowanym sposobie spalania biomasy. Przykładowe przepisy o prawidłowym spalaniu zostały dołączone do pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Jeśli zgadzasz się ze stanowiskiem branży kominkowej i chcesz wziąć udział w konsultacjach wyślij formularz dostępny TUTAJ. 


Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama