Kominki.org   >   Aktualności inne  >   Zielone ciepło  >   Błędy w ankietach inwentaryzujących źródła ciepła w gminach

Zielone ciepło

Błędy w ankietach inwentaryzujących źródła ciepła w gminach

04-03-2021
drukuj

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" oraz Stowarzyszenie Kominy Polskie zwracają uwagę na konstruowanie wadliwie lub wręcz niezgodnie z przepisami ankiet inwentaryzujących źródła ciepła w gminach, które są następstwem obowiązującej od 2021 roku ustawy o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz przy okazji wdrażania programów dotacji do wymiany źródeł ciepła w gminach.

 

Organizacje wystosowały pismo rozesłane do gmin w Polsce w którym zwracają uwagę na  obowiazujące w tym zakresie regulacje i na najczęściej pojawiające się błędy w ankietach. W piśmie czytamy:

 

 

" Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii biomasa oraz drewno są odnawialnymi źródłami energii.

 

Ratyfikowane przez Prezydenta Polski pana Andrzeja Dudę POROZUMIENIE PARYSKIE dąży do intensyfikacji globalnej odpowiedzi na zagrożenie związane ze zmianami klimatu, w kontekście zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa.

 

Przyjęta przez KE Dyrektywa EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD jako nadrzędny cel wyznacza neutralność klimatyczną między innymi przez zwiększenie udziału OZE i ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię.

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych szacuje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  na poziomie 70% dzięki wykorzystaniu granulatu (pelletu), brykietu, lub opałowego, sezonowanego drewna z pni.

 

Dyrektywa EUROPEJSKA ZIELONY ŁAD oraz Pakiet „Fit for 55” KE,  zakłada przyspieszenie odejścia od paliw kopalnych. Według tych planów zużycie węgla w UE ma spaść o 70 proc. w porównaniu z 2015 r., a ropy i gazu odpowiednio o ponad 30 i 25 proc.

 

W związku z powyższym przy tworzeniu ankiet należy w szczególności zwrócić uwagę na następujące elementy:

 

1. W działach dotyczących istniejących lub planowanych OZE (odnawialnych źródeł energii) nie można pomijać drewna i peletu (biomasy). Często zdarza się, że w ankietach jako OZE wymienione są np. pompy ciepła, panele PV itd. a nie ma możliwości wyboru biomasy i urządzeń do pozyskiwania ciepła z biomasy jako istniejącego lub planowanego źródła ciepła.

2. W działach dotyczących rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach błędnie przypisuje się kominki, kozy i piece kaflowe na drewno do działów dotyczących paliw stałych łącznie z węglem, który jest paliwem kopalnym i powinien być klasyfikowany łącznie z gazem, podczas gdy drewno jako OZE powinno być w ankietach ujmowane łącznie z innymi OZE.

3. W działach  rodzaju stosowanego ogrzewania ankiety często dają możliwość wyboru między innymi pomiędzy „paliwami stałymi” a „OZE”, co biorąc pod uwagę pozostałą, niewłaściwie przygotowaną treść ankiety powoduje, że użytkownicy urządzeń na biomasę błędnie kwalifikują je do „paliw stałych” zamiast do OZE

 

Wszelkie tego typu zapisy znajdujące się w ankietach naruszają w większym lub mniejszym stopniu obowiązujące przepisy polskie lub unijne. Ponadto zapisy takie mogą w ocenie naszego stowarzyszenia naruszać przepisy ustawy o ochronie konkurencji wprowadzając mieszkańców gminy w błąd co do faktu, że drewno jest odnawialnym źródłem energii przez stawianie go w jednej grupie paliw z węglem (paliwem kopalnym) a nie w grupie OZE, do której zgodnie z przepisami ustawy drewno należy.

 

Uważamy, że organy samorządu są szczególnie zobowiązane do działania w granicach obowiązujących przepisów i nie mogą publikować ankiet  dokumentów, które wprowadzają mieszkańców w błąd co do aktualnego stanu prawa. Zapisy takie dodatkowo naruszają uczciwą i wolną konkurencję między dostawcami i producentami źródeł energii oraz urządzeń i instalacji do wytwarzania i przetwarzania energii. Ponadto zapisy takie w naszej ocenie noszą znamiona naruszenia prawa konkurencji w zakresie dozwolonej pomocy publicznej. Drewno i biomasa jako odnawialne źródła energii oraz urządzenia do pozyskiwania ciepła z biomasy są ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo energetyczne kraju a środki publiczne przeznaczone na dotacje powinny być dysponowane z poszanowaniem tego bezpieczeństwa i bez szkody dla rodzimych OZE.

 

Konsekwencje takich zapisów mogą być bardzo poważne. Niewłaściwie sformułowane ankiety  prowadzą do błędnych wyników zaniżając ilość odnawialnych źródeł energii na terenie gminy co z kolei spowoduje, że zobowiązania Polski wobec UE dotyczące minimalnego udziału OZE w miksie energetycznym nie zostaną spełnione i to tylko z powodu błędnie sformułowanych ankiet i błędnej interpretacji ich wyników, chociaż w rzeczywistości udział OZE jest i jest on wystarczający. Niestety wyprostowanie tych błędów będzie wymagało czasu, niepotrzebnego marnotrawienia środków publicznych i szerokiej akcji informacyjnej i edukacyjnej na temat tego, czym są OZE

 

Błędne wyniki ankiet mogą też mieć niebagatelny wpływ na kształt programów dotacyjnych.

 

W trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej prosimy o przekazanie nam pocztą tradycyjną lub elektroniczną aktualnego wzoru ankiety inwentaryzacyjnej oraz informacji o aktualnych programach dotacyjnych związanych z wymianą starych źródeł ciepła.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące prawidłowej konstrukcji ankiet w zakresie drewna, biomasy i urządzeń służących do pozyskiwania ciepła z tych źródeł. "

 

 

 

Podziel się

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Świat Kominków

Copyright © 2008-2018 kominki.org – kominki, wkłady kominkowe, piece, piecyki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: