Kominki.org   >   Kominki  >   Przepisy prawne  >   Zmiany w prawie budowlanym

Przepisy prawne

Zmiany w prawie budowlanym

16-09-2020
drukuj

19 września 2020 roku wchodzą w życie zmiany w prawie budowlanym. Ich celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Fundamentalną zmianą jest nowy podział projektu budowlanego, który obecnie będzie rozdzielony na trzy projekty:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczny

Do tej pory projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym zarówno kwestie zagospodarowania działki jak i projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.  Decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę będzie wydawał organ administracji na podstawie dwóch pierwszych projektów, natomiast projekt techniczny trzeba będzie złożyć u kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, do organu nadzoru budowlanego trafi on dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Takie rozwiązanie, gdzie projekt techniczny jest odsunięty na kolejny etap może, jak zaznaczają specjaliści, skutkować nieskoordynowaniem projektów. Obecnie odpowiedzialność za ich spójność będzie ponosił projektant.

Ważnym elementem projektu techniczno-budowlanego jest informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 

Odstępstwo od zatwierdzonego projektu
Z punktu widzenia źródła ciepła ważny jest zapis, który mówi, że istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę są zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym. Taka zmiana będzie wymagała uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

 

Przyłączenie do sieci nie wymaga pozwolenia

Zmianą na plus jest stworzenie zamkniętego katalogu sytuacji wymagających lub nie, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Obecnie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, budowa między innymi:

  • sieci cieplnych,
  • przyłączy gazowych i cieplnych

W praktyce oznacza to ułatwienie przyłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i preferencyjne warunki dla inwestorów, którzy zdecydują się na źródła ciepła zasilane paliwem innym, niż stałe.

Nowe prawo budowlane wyznacza też terminy, które mają przyspieszyć przyłączanie nowych inwestycji do sieci m.in.: gazowych i ciepłowniczych. Obecnie przedsiębiorstwa będą miały 14 dni na wydanie warunków przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej.

 

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Nowe prawo budowlane przewiduje, że zgodę na odstępstwo od przepisów określających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie można będzie uzyskać od organu administracji architektoniczno–budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę jak i przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę. Zgoda może być udzielona pod warunkiem uzyskania pozytywnych opinii: wojewódzkiego inspektora sanitarnego ( odstępstwa od wymagań higieniczno – zdrowotnych), wojewódzkiego konserwatora zabytków (odnośnie obiektów wpisanych do rejestru zabytków). W przypadku odstępstw od przepisów odnośnie bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu wymagana będzie zgoda w formie postanowienia od komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Opracowała Aldona Mazurkiewicz

 

Podziel się

Skomentuj:
Komentarze (0)

Z galerii kominków

Świat Kominków

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Fire Tube TV

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Płomień Roku 2016 – zgłoszenia Mała Firma - Realizacja Roku

Copyright © 2008-2018 kominki.org – kominki, wkłady kominkowe, piece, piecyki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: