Pamiętaj - bezpieczny dom to dom z kominem

Systemy grzewcze zasilane energią elektryczną mogą ulec awarii i nie gwarantują bezpieczeństwa, dlatego ważne jest, by domy posiadały niezależne przewody kominowe, do których można podłączyć prosty kominek czy piecyk na drewno nie potrzebujący do działania prądu.
Pamiętaj - bezpieczny dom to dom z kominem

W ostatnich latach obserwujemy duży przyrost urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), takich jak: fotowoltaika, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, jednak mówiąc o miksie energetycznym, nie powinniśmy zapominać o biomasie drzewnej, która może być bazą dla stworzenia bezpiecznego domu w zakresie dostaw energii, bez potrzeby zasilania energią elektryczną. Jak się okazuje, coraz częściej mamy do czynienia z przerwami w dostawie prądu, do których może dojść z wielu powodów. Najważniejsze z nich to: niekontrolowany wzrost zużycia energii elektrycznej, przestarzałe urządzenia zasilające (elektrownie, sieci), niepewność związaną z sytuacją polityczno- gospodarczą. Szczególnie niekorzystna jest sytuacja wówczas, co często się zdarza, gdy kilka czynników działa jednocześnie. Eksperci z branży bezpieczeństwa uznali zasilanie ogrzewania za najbardziej krytyczny obszar. W przypadku awarii zasilania, wszystkie te systemy grzewcze, które zależą od energii elektrycznej w jakiejkolwiek części ich działania, ulegną awarii. Logicznym rozwiązaniem powinny być niezależne od energii elektrycznej systemy grzewcze oparte na dostępnych regionalnie odnawialnych źródłach energii, czyli generalnie ogrzewanie drewnem: klasyczne kominki, piece kaflowe itp. Takie systemy grzewcze, pomijając sytuację awaryjną związaną z przerwami w dostawie prądu, oferują wiele dodatkowych korzyści dla społeczności i dla jednostki, w tym:

  • bezpieczeństwo i najwyższy komfort użytkowania,
  • niezależność od rynku światowego i niestabilności politycznej,
  • wykorzystanie regionalnych źródeł energii,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • regionalne impulsy ekonomiczne i bezpieczeństwo dochodów.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale: Kominy i wentylacja do kominka

Dodatkowo kominki, które najczęściej używane są wieczorami, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe, zmniejszają ryzyko przeciążenia sieci elektrycznej, bo każdy działający kominek czy piec kaflowy na drewno to kilka kilowatogodzin mniej pobranych z sieci elektrycznej. Nie można jednak przyłączyć kominka czy pieca jak nie będzie sprawnego komina warto więc traktować go jako inwestycję w infrastrukturę krytyczną domu.

Zbudowanie komina bezpieczeństwa wynika z konieczności zabezpieczenia funkcjonowania domu w sytuacjach krytycznych związanych z brakiem prądu. Problemy się pojawiają, gdy ze względu na korzyść finansową właściciel-użytkownik, inwestor chce utrzymać swoją inwestycję na jak najniższym poziomie cenowym, co w konsekwencji prowadzi do tego, że użytkownik (najemca) jest zmuszony zaakceptować niższy poziom komfortu, w tym nieprzyjemne ograniczenia wynikające z przerw w dostawie prądu. Biorąc to pod uwagę, konieczne jest, aby ustawodawca posiadający stosowne uprawnienia, poprzez właściwe i odpowiednie regulacje, tworzył określone przepisy budowlane zapewniające każdej jednostce społecznej komfort i bezpieczeństwo wynikające z użytkowania domu.

W wielu krajach europejskich istnieją przepisy wymagające, aby budynki jednorodzinne posiadały obowiązkowo komin. Dobrym przykładem jest Norwegia, która ma ogromne tradycje w użytkowaniu kominków na drewno gdzie zapisów prawa wynika, że wszystkie domy jednorodzinne muszą posiadać komin. Kominy muszą być wzniesione jako stałe rozwiązanie, zorganizowane w celu późniejszej instalacji kominka w każdej jednostce mieszkalnej. Wyjątkiem jest zasadnicze spełnienie standardu domu pasywnego i zainstalowanie ogrzewania wodnego w podłogach, które zapewni określoną ilość energii wyjściowej.

Komin awaryjny opisany jest również w austriackiej normie ÖNORM B 8209 Systems - Abgasanlagen. Anforderungen an Notrauchfänge. Z zapisów normy wynika, że sytuacja klimatyczna w Austrii wymaga, aby ogrzewanie było możliwe przez cały czas w celu stworzenia minimalnej temperatury pokojowej, jako części komfortu w pomieszczeniach rekreacyjnych, przynajmniej w celu ochrony zdrowia. W związku z tym systemy odprowadzania spalin muszą być odpowiednie do bezpiecznego odprowadzania spalin z indywidualnych palenisk spalających paliwa stałe (drewno). Takie systemy odprowadzania spalin są również określane jako kominy awaryjne.

Mówiąc o kominie w bezpiecznym domu, nie sposób nie powiedzieć, że takie rozwiązanie podnosi wartość rynkową nieruchomości. Osoby, które mogą cieszyć się przyjemnym ciepłem promieniującym z kominka lub pieca kaflowego, są skłonne zapłacić wyższą cenę lub wyższy czynsz za nieruchomość, co wynika z badań brokerskich i opinii rzeczoznawców. Jest to więc niedrogi sposób na podniesienie wartości inwestycji kapitałowej nieruchomości, z czego warto zdawać sobie sprawę.

        


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama