POP dla podkarpackiego - wyraź poparcie dla kominków na drewno

Program Ochrony Powietrza dla województwa podkarpackiego- czyli dokument określający ramy dla tzw. uchwał antysmogowych będzie aktualizowany. Do 20-tego listopada trwają konsultacje społeczne w których każdy może wziąć udział i poprzeć nowoczesne, spełniające wymagania Ekoprojektu kominki na drewno. Możliwość ich użytkowania pozwala zachować tak ważną w dzisiejszych czasach niezależność energetyczną.
POP dla podkarpackiego - wyraź poparcie dla kominków na drewno
kominek na drewno z Ekoprojektem Hajduk

Programy Ochrony Powietrza to lokalne przepisy, które obowiązkowo tworzą sejmiki wojewódzkie na podstawie delegacji jaką daje Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.  Programy Ochrony Powietrza są szczególnie ważne, gdyż są to lokalne uchwały, które w większości województw wprowadzają zakazy używania kominków w tzw. dni smogowe. Konsultacje społeczne to niepowtarzalna okazja, żeby takie niekorzystne przepisy zmienić bez długiej, kosztownej i niepewnej drogi sądowej.

Więcej artykułów na temat kominków na drewno i ekologii znajdziesz w dziale EKOLOGIA I KOMINKI

Uwagi w konsultacjach programu ochrony powietrza woj. podkarpackiego:

  1. Zakaz używania „paliw stałych” w tzw. dni smogowe nie może dotyczyć urządzeń grzewczych spełniających wymagania ekoprojektu. Urządzenia te powinny być w POP ujęte w pozytywnej grupie urządzeń docelowych, tak jak jest to w POP2023 dla woj. zachodniopomorskiego.
  2. W związku z dopuszczeniem do użytkowania przez „Uchwałę antysmogową” miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków, pieców, piecokuchni) wyłącznie spełniających wymagania ekoprojektu, zakaz używania miejscowych ogrzewaczy na odnawialne drewno powinien być usunięty z Planu Działań Krótkoterminowych.
  3. Postuluję usunięcie zakazów używania niskoemisyjnych urządzeń na odnawialne drewno nie spełniających wymagań ekoprojektu wymienionych w tabeli 24 (wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla POP): Kotły i ogrzewacze pomieszczeń oznaczone niemiecką normą BImSchV2, lub certyfikatami: Blue Angel, Nordic Swan, Flammerverte, o nominalnej mocy cieplnej ≤ 0,05 MW
  4. Postuluję wprowadzenie, stosowanie i wyraźne rozgraniczenie w programie ochrony powietrza pojęć „biopaliwa stałe odnawialne” (np. drewno pellet, biomasa) i „paliwa stałe kopalne”. Taki podział obowiązuje w przepisach Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Postuluję uwzględnienie w programie ochrony powietrza miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i zastosowanie do nich odpowiednich zapisów. Chodzi o zapisy uniemożliwiające wprowadzanie ograniczeń eksploatacji takich urządzeń i zapisy umożliwiające stosowanie dotacji i wspieranie wymiany urządzeń starych na nowe miejscowe ogrzewacze spełniające wymogi ekoprojeku.
  6. Postuluję rewizję programu ochrony powietrza pod kątem usunięcia zapisów promujących gaz, ogrzewanie gazem i rozbudowę sieci gazowej. Takie zapisy prowadzą wprost do promowania gazu, który jest paliwem kopalnym, kosztem drewna będącego odnawialnym i ekologicznym źródłem energii.
  7. W celu znacznie szybszej redukcji smogu oraz bezkosztowego ograniczenia ubóstwa energetycznego postuluję wdrożenie „Uchwały o prawidłowym spalaniu” (https://www.facebook.com/UOPSpl) lub co najmniej wspierania edukacji o prawidłowym (bezdymnym) ogrzewaniu za pomocą paliw stałych.

Zgadzacie się z powyższymi postulatami? Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach głos można zabrać niezależnie od miejsca zamieszkania. Wyraźcie swoje poparcie dla nowoczesnych kominków na drewno, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. Weźcie udział w konsultacjach społecznych za pośrednictwem strony: www.takdlabiomasy.pl 


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama