Reklama

Dofinansowanie tylko na kotły na biomasę i pompy ciepła z zielonej listy urządzeń ZUM w programie Czyste Powietrze

Od 30 czerwca 2023 roku program Czyste Powietrze dotuje tylko kotły na biomasę o podwyższonym standardzie (o obniżonej emisyjności cząstek stałych do wartości ≤ 20 mg/m3 czyli o połowę mniej niż wymaga Ekoprojekt). Dofinansowanie dotyczy jedynie kotłów na pellet i kotłów zgazowujących drewno. Od 22 kwietnia 2024 roku wejdzie w życie kolejna zmiana. Dofinansowanie można będzie uzyskać tylko na kocioł na biomasę znajdujący się na liście zielonych urządzeń ZUM prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.
Dofinansowanie tylko na kotły na biomasę i pompy ciepła z zielonej listy urządzeń ZUM w programie Czyste Powietrze
Kocioł na pellet MCZ Selecta / Wentor znajdujący się na liście zielonych urządzeń ZUM

Kotły o podwyższonym standardzie: na pellet lub zgazowujące drewno - dofinansowanie tylko z listy ZUM

Od 22 kwietnia w programie Czyste Powietrze kotły na pellet i kotły zgazowujące drewno będzie można wybrać tylko i wyłącznie z listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzący rządowy program Czyste Powietrze oprócz zmian odnośnie kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie i kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie poinformował, że poza zmianą, że kosztem kwalifikowanym w ramach Czystego Powietrza będą jedynie kotły na biomasę wpisane na listę ZUM, nie ulegnie zmianie procedura wpisu urządzenia na listę ZUM ani nie będzie trzeba uzupełniać wpisu a żadne nowe dokumenty w przypadku urządzeń, które już na liście się znajdują. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku pomp ciepła.

Więcej ciekawych artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale JAK OGRZAĆ DOM

 

Jaki poziom dofinansowania na kocioł na pellet lub kocioł zgazowujący drewno w ramach programu Czyste Powietrze w 2024 roku?

W przypadku kotłów na pellet o podwyższonym standardzie oraz kotłów zgazowujących drewno można uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • podstawowy poziom dofinansowania - maksymalnie 45% faktycznie poniesionych kosztów netto, nie więcej niż 9 100,00 zł ( 9 000,00 zł na kocioł zgazowujący drewno)
  • podwyższony poziom dofinansowania - maksymalnie 70% faktycznie poniesionych kosztów netto, nie więcej niż 14 300,00 zł.
  • najwyższy poziom dofinansowania - maksymalnie 100% faktycznie poniesionych kosztów netto, nie więcej niż 20 400,00 zł.

Dofinansowanie w Czystym Powietrzu tylko na zweryfikowane pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów ZUM

  • Pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM.
  • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
  • Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych.
  • Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu „Czyste Powietrze”.
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań, zweryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM.
  • Po zakończeniu okresu przejściowego (okres przejściowy ustanowiono do 13 czerwca 2024 r.), na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację.

Dodatkowo w programie "Czyste Powietrze" wprowadzono ograniczenie do możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama