Reklama

Ekoprojekt - jakie są jego zapisy odnośnie kominków, piecyków, pieców

Od stycznia 2022 w całej Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa Ekoprojekt, która określa między innymi wytyczne odnośnie emisji z wkładów kominkowych czy piecyków, nazywanych w dyrektywie miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń Poznajcie zapisy dyrektywy.
Ekoprojekt - jakie są jego zapisy odnośnie kominków, piecyków, pieców
Piecyk Spartherm z Ekoprojektem

Od stycznia 2022 obowiązuje w Polsce Ekoprojekt. Tak naprawdę na polskim rynku już od dawna sprzedawane są wkłady kominkowe i piecyki z Ekoprojektem bo tej zmiany przepisów producenci przygotowywali się od dawna. Od 1 stycznia 2022 roku w Unii Europejskiej można sprzedawać już tylko paleniska na drewno lub pellet (nazywane miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń w dyrektywie) spełniające Ekoprojekt. Warto zatem poznać zapisy dyrektywy, które przedstawiamy poniżej:

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz w kategorii KOMINKI. 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185  

(Ekoprojekt dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe):


Artykuł 1 

Przedmiot i zakres 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu odnośnie do wprowadzania do obrotu i do użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej 50 kW lub mniejszej. 

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: 

a) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych do spalania wyłącznie biomasy niedrzewnej; 

b) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych wyłącznie do użytku na zewnątrz; 

c) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, których bezpośrednia moc cieplna wynosi mniej niż 6 % łącznej bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej przy nominalnej mocy cieplnej; 

d) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie są zmontowane fabrycznie ani nie są dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez jednego producenta i muszą być zmontowane na miejscu;  (dopisek redakcji - czyli pieców budowanych w całości przez zduna łącznie z paleniskiem)

e) produktów do ogrzewania powietrznego; 

f) pieców do saun.

Załącznik II - wymogi dotyczące Ekoprojektu

W załączniku II do Ekoprojektu określono szczegółowo jakie wymagania mają spełniać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, których dotyczy Ekoprojek. Poniżej zapisy tego załącznika, gdzie znajdziecie informacje odnośnie wymagań stawianych przez Ekoprojekt paleniskom kominkowym na drewno i paleniskom oraz piecykom na pellet odnośnie wymaganej sprawności, emisji cząstek stałych (PM), organicznych związków gazowych (OGC) i tlenku węgla (CO).

1.Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

a) Od dnia 1 stycznia 2022 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi: 

     (i) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania nie może być niższa niż 30 %;    

   (ii) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów nie może być niższa niż 65 %; 

     (iii) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące drewno prasowane w formie peletów nie może być niższa niż 79 %; 

      (iv) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez kuchenki nie może być niższa niż 65 %

 

2.Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do emisji 

a) Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje cząstek stałych (PM) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać następujących wartości: 

       (i) emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania nie przekraczają 50 mg/m3 przy 13 % O2

       (ii) emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 40 mg/m3 przy 13 % O2

       (iii) emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 20 mg/m3 przy 13 % O2

b) Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje organicznych związków gazowych (OGC) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać następujących wartości: 

       (i) emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 120 mgC/m3 przy 13 % O2; 

      (ii) emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 60 mgC/m3  przy 13 % O2. 

c) Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje tlenku węgla (CO) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać następujących wartości: 

       (i) emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania nie przekraczają 2 000 mg/m3 przy 13 % O2; 

      (ii) emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 1 500 mg/m3 przy 13 % O2; 

      (iii) emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 300 mg/m3 przy 13 % O2.


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama