Kominki.org   >   Aktualności inne  >   Zielone ciepło  >   Archaiczna uchwała wyklucza biomasę drzewną w Boguszynie

Zielone ciepło

Archaiczna uchwała wyklucza biomasę drzewną w Boguszynie

23-02-2021
drukuj

W uchwale nr 95/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Boguszyn znalazł się w §10 pkt.4 zapis w którym określono stosowanie ogrzewania opartego wyłącznie na gazie, oleju i energii elektrycznej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" zwróciło się o dokonanie zmian, które nie będą eliminowały odnawialnej biomasy drzewnej: drewna kawałkowanego, brykietu i pelletu. Organizacja zauważa, że uchwała jest archaiczna i niedostosowana do obecnego stanu prawnego a także aktualnych ustaleń Komisji Europejskiej i ratyfikowanych przez Polskę porozumień dotyczących zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. 

 

Prezentujemy pytania zadane Urzędowi Gminy w Kłodzku i argumenty przedstawione przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece":

 

1. Dlaczego Rada Gminy w Kłodzku ogranicza wykorzystanie urządzeń grzewczych spełniających normę Ekoprojekt na biopaliwa stałe pozostające w definicji OZE: pellet, brykiet oraz odpadowe, sezonowane drewno opałowe?

 

W odniesieniu do ratyfikowanego przez Prezydenta Polski pana Andrzeja Dudę POROZUMIENIA PARYSKIEGO, które dąży do intensyfikacji globalnej odpowiedzi na zagrożenie związane ze zmianami klimatu, w kontekście zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa. Mając również na uwadze przyjętą przez KE Dyrektywę EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD, która jako nadrzędny cel wyznacza neutralność klimatyczną między innymi przez zwiększenie udziału OZE i ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię. Tym bardziej, że według DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu granulatu (pelletu), brykietu, lub opałowego, sezonowanego drewna z pni, w wartości ciepła szacuje się na poziomie 70%.

 

 

2. Dlaczego Rada Gminy w Kłodzku dopuszcza stosowanie gazu i oleju opalowego, które jako paliwa kopalne wraz z węglem są szkodliwe dla środowiska i mają najwyższy udział w emisji gazów cieplarnianych? Dlaczego Takim zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego zmusza się do inwestycji w instalacje, które w okresie najbliższych 10 lat będą z definicji dyrektywy wyłączane z użycia?

 

Dyrektywa EUROPEJSKA ZIELONY ŁAD oraz Pakiet „Fit for 55” KE,  zakłada przyspieszenie odejścia od paliw kopalnych. Według tych planów zużycie węgla w UE ma spaść o 70 proc. w porównaniu z 2015 r., a ropy i gazu odpowiednio o ponad 30 i 25 proc.

  

 

3. Dlaczego Rada Gminy w Kłodzku uznaje energię elektryczną bardziej ekologiczną niż biomasę drzewną, skoro jej 70% (dane:https://wysokienapiecie.pl/wp-content/uploads/2021/02/zrodla_energii_w_polsce_2020.png) obecnie pochodzi z  węgla?

 

Masy powietrza przemieszczające się nad terenami Polski i Europy niosą ze sobą zanieczyszczenia z innych obszarów gdzie znajdują się elektrownie węglowe oraz zakłady przemysłowe wykorzystujące paliwa kopalne, więc nie tylko lokalnie powstające zanieczyszczenia mają wpływ na stan środowiska i powietrza w danej lokalizacji.

 

 

4. Dlaczego Rada Gminy w Kłodzku uznaje energię z biomasy stałej, która zaliczana jest do OZE jako niepożądaną?

 

Antysmogowa UCHWAŁA NR XLI/1406/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszcza stosowanie nawet w uzdrowiskach biopaliw stałych, których wilgotność robocza nie może przekraczać 20%.

W kontekście zrównoważonego rozwoju rynku lokalnego i aktywizowania lokalnej społeczności, miejscowa dostępność biomasy stałej stanowi szansę na dodatkowe miejsca pracy oraz zagospodarowanie odpadów gospodarki leśnej kłodzkiego regionu.

Niskokosztowy transport biopaliwa  stałego (producent i odbiorca lokalny) wpisuje się w strategię DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  podnosząc docelowo wartość ograniczenia emisji dla całego regionu.

 

 

5. Dlaczego Rada Gminy w Kłodzku ogranicza konstytucyjne prawa mieszkańców do swobody wyboru oraz gwarancji niezależności energetycznej jako nadrzędnej w przypadku kataklizmów i możliwości przetrwania w warunkach ekstremalnych zagrożeń związanych z nagłymi przerwami w dostawie energii?

 

"W polskim systemie elektroenergetycznym dominują sieci napowietrzne, które pozostają narażone na awarie spowodowane wichurami i nadmiernym oblodzeniem. ... Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, typu huragany czy intensywne burze, może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii do odbiorców. ... Za istotne dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych uznano dwa parametry, które jako opisujące warunki atmosferyczne oddziałujące bezpośrednio na sieci napowietrzne, przyjęto za umowne kategorie „monitoringu” wpływu zmian klimatu: duża prędkość wiatru w porywach i wahania temperatury około 0oC. Wzrost wartości obu tych wskaźników zwiększa awaryjność systemu dystrybucji energii elektrycznej. Oblodzenie związane jest przede wszystkim z „przechodzeniem” temperatury powietrza przez próg 0oC przy jednoczesnym opadzie śniegu lub deszczu. Ze wzrostem średniej temperatury zimą związany jest wzrost częstotliwości tych „przejść”, tym samym wzrasta zagrożenie zerwania sieci przesyłowych.” (źródło: https://klimada.mos.gov.pl/?p=158)

 

Anomalie pogodowe występują niezmiennie i coraz częściej na wszystkich kontynentach. Obecny atak zimy w Teksasie, długotrwałe przerwy w dostawie prądu na południu Polski w 2010 i 2013 roku  potwierdzają niebezpieczeństwo utraty zasilania. Instalacje grzewcze niezależnie od stosowanego paliwa, zasilane pompami, sterownikami, podajnikami w takich sytuacjach przestają działać. W Skandynawii (Norwegia, Szwecja), europie środkowej (Czechy, Słowacja), czy zachodniej europie (Niemcy, Austria) gdzie  powszechnymi, częstokroć dotowanymi przez rządy tych krajów są ekologiczne, niskoemisyjne, o wysokiej sprawności urządzenia grzewcze tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń spełniające normę Ekoprojekt. Pozwalają one przetrwać w krytycznych momentach załamania energetycznego.

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece"

 

Podziel się

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Świat Kominków

Copyright © 2008-2018 kominki.org – kominki, wkłady kominkowe, piece, piecyki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: